Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk of deze hieronder al wordt beantwoord.
De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt op basis van de binnenkomende vragen.

Filter
Filter categorieën
Filter categorieën
Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-tool?

De CO2-tool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN en Stimular. Stimular en Milieuplatform Zorg werken aan een document waarin per maatregel de kosten en besparingen worden toegelicht.

Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-tool? De CO2-tool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN en Stimular. Stimular en Milieuplatform Zorg werken aan een document waarin per maatregel de kosten en besparingen worden toegelicht.
Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart?

Vul de einddatum van huurpanden in alsof het eigendomspanden zijn. Behoud deze panden tot 2050, tenzij er plannen zijn voor afstoot in combinatie met vervangende huisvesting. Reken vanaf het afstootjaar vervangende huisvesting mee. In de CO2-tool plan je vervangende nieuwbouw in op het tabblad nieuwbouw. Verhuis je naar een bestaand gebouw? Lees hoe je dat […]

Het elektraverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat nu?

Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk (te) veel zonnepanelen ingepland eventueel in combinatie met veel maatregelen die het elektriciteitsverbruik verminderen. Voor de routekaart kan dit geen kwaad, financieel is dit voor een zorginstelling niet rendabel.

Het elektraverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat nu? Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk (te) veel zonnepanelen ingepland eventueel in combinatie met veel maatregelen die het elektriciteitsverbruik verminderen. Voor de routekaart kan dit geen kwaad, financieel is dit voor een zorginstelling niet rendabel.
De terugverdientijd van maatregelen in de CO2-tool is extreem lang of kort, wat gebeurt er?

Het kan voorkomen dat de CO2-reductietool een extreem lange of korte terugverdientijd bij maatregelen toont. Dit heeft twee mogelijke oorzaken: Het verbruik is verkeerd ingevuld (check op punten en komma’s), De energiehuishouding van de locatie wijkt af van de standaard. Dit is bijvoorbeeld het geval als het pand (vrijwel) van het gas af is (all-electric) […]

Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?

Iedere instelling die aardgas inkoopt voor verwarming of apparatuur kan overstappen naar duurzamer gas. Een aantal energieleveranciers biedt namelijk groen(er) gas aan. Meestal is dit is aardgas waarvan de CO2-emissie is gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten of bosaanplant, of biogas dat is opgewekt uit biomassa. Gebruik van gecompenseerd gas of biogas lijkt een […]

Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom in de routekaart?

Een veelgenoemde aanpak om te verduurzamen is de inkoop van groene stroom. We leggen hier uit hoe we daar naar kijken en wat de afspraken zijn voor routekaarten. Directe versus indirecte emissie Er wordt in de routekaart onderscheid gemaakt tussen directe emissie (de uitstoot op eigen terrein zoals verbranding van aardgas) en indirecte emissie (de […]

Hoe voeg ik in de CO2-tool een nieuw gebouw toe dat geen nieuwbouw is?

Stel je koopt of huurt een gebouw vanaf een of meerdere jaren later dan het referentiejaar in de CO2-tool. Neem dit pand op op een locatie-tabblad. De CO2-uitstoot voor de huur/aanschaf klopt dan niet helemaal tussen referentiejaar en aanschaf/huur, maar het plaatje over 10 en 30 jaar is hetzelfde en op die manier kun je […]

Hoe neem ik panden mee die worden afgestoten of gesloopt?

Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op de CO2-uitstoot!

Hoe neem ik panden mee die worden afgestoten of gesloopt? Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op de CO2-uitstoot!
Wie is bij verhuurde zorggebouwen verantwoordelijk voor het verduurzamen?

De eigenaar van de verhuurde panden (bijv. zorgappartementen) is  verantwoordelijk voor de energieprestatie van de panden.

Wie is bij verhuurde zorggebouwen verantwoordelijk voor het verduurzamen? De eigenaar van de verhuurde panden (bijv. zorgappartementen) is  verantwoordelijk voor de energieprestatie van de panden.
Waarom wordt in een routekaart vaak niet 1990 als referentiejaar gehanteerd?

In het klimaatbeleid is 1990 het referentiejaar. De doelstellingen -49% in 2030 en -95% in 2050 zijn t.o.v. dit jaar. In routekaarten wordt vaak een actueler referentiejaar gebruikt. Dit omdat de meeste zorgorganisaties de energiecijfers van 1990 niet meer kunnen achterhalen. Op sectorniveau is de ontwikkeling tussen 1990 en 2016 bekend. De totale CO2-emissies in […]

Hoe check ik mijn ­CO2?

Controleer je routekaart op inhoud en bruikbaarheid door de checklist te gebruiken. Na de check is de routekaart klaar om ingeleverd te worden.

Hoe check ik mijn ­CO2? Controleer je routekaart op inhoud en bruikbaarheid door de checklist te gebruiken. Na de check is de routekaart klaar om ingeleverd te worden.
Hoe vul ik huurpanden in in de CO2-tool?

Zorginstellingen zijn vaak zelf verantwoordelijk voor huurpanden. In de CO2-reductietool moeten de erkende maatregelen voor huurpanden worden ingevuld. Deze investeringen en besparingen komen dan in het dashboard terug.

Hoe vul ik huurpanden in in de CO2-tool? Zorginstellingen zijn vaak zelf verantwoordelijk voor huurpanden. In de CO2-reductietool moeten de erkende maatregelen voor huurpanden worden ingevuld. Deze investeringen en besparingen komen dan in het dashboard terug.
Welke indeling in bouwjaarklassen is handig in CO2-routekaart?

Soms is het handig om meerdere kleine gebouwen niet individueel maar gesommeerd op één tabblad in de CO2-tool te zetten. Bijvoorbeeld door ze te clusteren op basis van bouwjaar. De volgende indeling is dan handig: Periode voor 1965: historisch vastgoed Periode 1965-1975: vastgoed uit de modernistische tijd Periode 1975-1985: functioneel matig vastgoed Periode 1986-1992: functioneel […]

Hoe lever ik mijn routekaart in?

Als je je portefeuilleroutekaart inlevert kan EVZ een sectorale routekaart maken waardoor we meer inzicht krijgen in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen. In de wegwijzers (Wegwijzer routekaart care of Wegwijzer routekaart cure) staat beschreven hoe je jouw routekaart inlevert.

Het gasverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat kan ik daaraan doen?

Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk te veel maatregelen ingepland die de warmtevraag reduceren. Bijvoorbeeld dakisolatie, HR++-glas én een WKO. Voor een betere inschatting va de kosten en besparingen maak je de WKO kleiner. Vul niet “1” is in het jaar dat je deze maatregel wilt uitvoeren, maar 0,9 of 0,8 of … net zo lang tot het gasverbruik ongeveer 0 is.

Het gasverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat kan ik daaraan doen? Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk te veel maatregelen ingepland die de warmtevraag reduceren. Bijvoorbeeld dakisolatie, HR++-glas én een WKO. Voor een betere inschatting va de kosten en besparingen maak je de WKO kleiner. Vul niet "1" is in het jaar dat je deze maatregel wilt uitvoeren, maar 0,9 of 0,8 of ... net zo lang tot het gasverbruik ongeveer 0 is.
De CO2-tool is langzaam door veel locaties. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat door het invoegen van veel locaties de CO2-tool langzaam is geworden. Om hiermee om te gaan kun je twee dingen doen: Bovenin het tabje Formules te klikken en vervolgens op Berekeningsopties, handmatig te klikken. Vergeet dan niet om regelmatig op Blad berekenen (er rechts naast) te klikken zodat de formules wel worden ververst. Let op, ook […]

Kan/mag ik de routekaart aanpassen?

De EED-audit wordt gecontroleerd door de RVO en door lokaal bevoegd gezag (omgevingsdienst).

Kan/mag ik de routekaart aanpassen? De EED-audit wordt gecontroleerd door de RVO en door lokaal bevoegd gezag (omgevingsdienst).
Waarom pop-up bij het uitvoeren van een erkende maatregel voor een zelfstandig moment ná 2021?

Als je in de CO2-tool een erkende maatregel voor een zelfstandig moment na 2021 wilt inplannen, verschijnt er een pop-up met een waarschuwing. Dit komt doordat je eigenlijk nu al moet voldoen aan deze erkende maatregelen. De EM zijn er al sinds 2015 en ook de uitbreiding van de lijst is al weer twee jaar […]

Hoe betrek ik onze bestuurder bij verduurzaming?

Dat is afhankelijk van hoe dat binnen de organisatie is geregeld. Een eenduidig antwoord op deze vraag is daarom niet mogelijk. Vooral een financieel kader alsmede de bekostiging, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s, ook van niets doen, zijn op dit organisatieniveau vaak van belang. De Duurzaamheidscheck vastgoedorganisatie van Platform Duurzame Huisvesting en RVO helpt je mogelijk […]

Hoe neem ik de Transitievisie Warmte mee in routekaart?

De Transitievisie Warmte (TW) is een document wat is opgesteld door de gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden. Het omvat voorstellen om duurzaam aardgasvrij te verwarmen en te koken. In de TW staat hoe naar dit doel toe wordt gewerkt. In principe kan de gemeente kiezen voor All Electric, een warmtenet of groen gas. Vooralsnog […]

Hoe kan ik als adviseur helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Het expertisecentrum faciliteert en stimuleert het werken aan de routekaarten, onder andere door informatie en tools beschikbaar te maken. Het expertisecentrum geeft geen 1-op-1 advies of begeleiding in het opstellen en uitvoeren van de routekaart. Daarvoor kunnen zorginstellingen terecht bij adviesbureaus. Je kunt wel bij ons terecht voor verhelderende vragen over specifieke aspecten van de […]

Hoe kan ik als gemeente helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Gemeentes kunnen goed bijdragen door een lokale Green Deal groep te faciliteren waar zorginstellingen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring opdoen. De ervaringen die milieucoördinatoren, facilitair- en vastgoedmangers en inkopers elkaar te bieden hebben blijkt in de praktijk een zeer succesvolle manier om duurzaamheid te starten en borgen. Vaak wordt hierbij de Milieuthermometer niveau […]

Wat gebeurt er met onze porte­feuilleroute­kaart?

Primair is de portefeuilleroutekaart van nut voor de zorgorganisatie zelf. Maak er een levend document van, pas het steeds aan met nieuwe inzichten. Daarnaast maakt EVZ met behulp van de portefeuilleroutekaarten een sectorale routekaart, zodat zorgbranches inzicht krijgen in: -De inspanningen van de zorginstellingen in termen van energiemaatregelen -De verwachtte kosten en besparingen van zorginstellingen […]

Wie is bij huurpanden verantwoordelijk voor het verduurzamen?

Zie de handleiding ‘Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed’ van EVZ die hier uitgebreid op ingaat.

Wie is bij huurpanden verantwoordelijk voor het verduurzamen? Zie de handleiding 'Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed' van EVZ die hier uitgebreid op ingaat.
Welke gebouwen/bouwdelen moet ik meenemen in de routekaart?

In principe neemt jouw instelling in haar CO2-routekaart alle gebouwen en gebouwdelen in eigendom, huur en verhuur mee. Dit omvat dus alle locaties waarvan de zorginstelling exploitant is, ook huurpanden die de zorginstelling exploiteert. Zie ook deze veelgestelde vragen: Wie is bij een huurpand verantwoordelijk voor het verduurzamen? Kan ik meerdere locaties samenvoegen op één […]

Is het verplicht om een portefeuilleroutekaart te maken?

De zorgbranches roepen op om vóór 1 juli 2021 een portefeuilleroutekaart op te stellen en in te leveren. Op dit moment is er geen wettelijke verplichting om een routekaart te maken. Wel is er, door middel van de Green Deal, een morele verplichting om met verduurzaming bezig te gaan. De routekaarten zijn daarmee een instrument […]

Wat is een porte­feuille­route­kaart?

Een portefeuilleroutekaart is een plan dat opgesteld wordt om te werken aan het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050. Belangrijk is dat het niet bij een plan blijft, maar dat er uitvoering aan gegeven wordt. Een goede manier om dat te borgen is het overnemen met maatregelen in het meerjarenonderhoudsplan (mjop) en afstemming […]

Wat is de KEV 2019?

De Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid adequaat te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde energie- en klimaatbeleid en de verwachte effecten daarvan op de middellange […]

Wat is de rol van energiegebruik in de routekaart?

De routekaarten maatschappelijk vastgoed komen vanuit het Klimaatakkoord. Hierin staan de plannen van de sectoren om de uitstoot van CO2 te reduceren. Het Klimaatakkoord hanteert de schoorsteenbenadering en kijkt hiermee naar de CO2-emissie op het eigen perceel (zoals door het verbranden van aardgas). Reductie van het gebruik van bijvoorbeeld ingekochte elektriciteit is hierdoor geen directe […]

Hoe draagt CO₂ besparen bij aan de gezondheid van de maatschappij?

De gezondheid en het welzijn van patiënt, cliënt en zorgprofessional wordt negatief beïnvloed; mensen worden ziek en gaan dood aan de gevolgen van de klimaat- en milieubelasting. De zorg speelt een rol van betekenis. Tussen de 5 en 7% van de CO₂-uitstoot is het gevolg van onze zorgverlening en heeft dus een substantieel effect op […]

Hoe gaat RVO de EED energie-audit handhaven?

RVO handhaaft de EED-plicht. Zorginstellingen die voor half januari 2021 geen rapportage ingediend hebben in het E-loket van RVO krijgen hierover een standaard handhavingsbrief. Hierin worden ze in de gelegenheid gesteld vóór 31 maart 2021 alsnog de rapportage in te dienen. De zorgkoepels hebben met RVO afgesproken dat de portefeuilleroutekaart voorziet in het gevraagde EED-rapport. […]

Welke CO2-reductiemaatregelen kan mijn zorginstelling uitvoeren?

De CO2-reductietool bevat een selectie van maatregelen. Een vollediger overzicht is te vinden in de dbase met Stimular-Maatregelen. Met het filter zoek je gericht naar maatregelen.

Hoe haal ik de beveiliging van een tabblad van de CO2-tool?

Alle tabbladen in de CO2-tool zijn standaard beveiligd tegen ongewenste wijzigingen. Dit is gedaan zodat je niet per ongeluk belangrijke elementen verwijdert. Je kunt de beveiliging per tabblad eenvoudig zelf opheffen en herstellen. Dit is zinvol als je kengetallen in de tool wilt wijzigen of andere dingen naar eigen hand wilt zetten. Stappen beveiliging eraf […]

Hoe krijg ik inzicht in het effect versus de investeringen van maatregelen in de CO2-tool?

Iedere maatregel in de CO2-tool laat zien wat de gemiddelde terugverdientijd is. Dit is gebaseerd op de investering gedeeld door besparing per jaar. De besparing volgt uit de beoogde reductie van elektriciteit en/of aardgas per jaar. Hieruit wordt ook de CO₂-reductie per jaar berekend. De investeringskosten zijn gebaseerd op het vloeroppervlak en/of vaste kosten. Alle […]

Hoe wijzig ik het certificatiejaar Milieuthermometer Zorg in de CO2-tool?

In versie 1.3 kan dit niet makkelijk. Dit is een bug en staat op de lijst van updates. Om toch het jaar te wijzigen kun je de beveiliging van het tabblad halen. Vergeet niet deze er weer op te zetten na de wijziging.

De CO2-tool is erg groot / werken met meerdere CO2-tools

Gebruik je nog een CO2-tool versie 1.2? Zet deze dan over naar 1.3. Versie 1.3 is een veel kleiner bestand en bevat recentere informatie. Je kunt versie 1.3 hier downloaden. Op het tabblad Cijfers van de tool veris 1.3 vind je een importfunctie waarmee je de data uit versie 1.2 over kunt zetten. Gebruik je nog […]

Hoe vul ik een duurzaam warmtenet in in de CO2-tool?

Maak je al gebruik van een warmtenet? CO2-reductie als gevolg van het verduurzamen van een warmtenet waarop je bent aangesloten  kun je invullen in de CO2-tool. Gebruik daarvoor de maatregel in rij 104: ‘Warmtenet: sluit aan op een duurzaam warmtenet‘. Er is een invulveld per locatie waarin u de kosten per GJ in kunt vullen […]

Hoe wordt nieuwbouw meegenomen in de CO₂-tool?

De CO2-reductietool gaat ervan uit dat nieuwbouw die binnen de periode 2020 t/m 2030 gepland is, niet energieneutraal gerealiseerd zal worden. Hierdoor kan de energievraag nog niet volledig duurzaam opgewekt worden op de locatie. Per 2045 wordt deze nieuwbouw in de tool wél omgezet in energieneutraal door de duurzame opwek gelijk te stellen aan de […]

Is er een voorbeeld van een ingevulde CO₂-tool?

Kijk voor praktijkvoorbeelden van portefeuilleroutekaarten in de kennisbank. Vink in het filter “praktijkvoorbeelden” en “routekaart” aan.

Waarom staat maatregel GE8 bij zelfstandig moment in de CO2-tool?

GE8 = vluchtwegverlichting. Dit is een natuurlijk moment maatregel en mag ook als zodanig beoordeeld worden. In een eerdere versie van de Erkende Maatregelenlijst was maatregel GE8 wél als zelfstandig moment binnen de gezondheidszorgbranche benoemd. Later is deze maatregel naar een natuurlijk moment geschoven. In de tool was dit lastig te veranderen. Daarom staat deze […]

Wat is de reden dat niet alle erkende maatregelen in de CO2-tool zitten?

In de CO2-tool is gekozen voor veel voorkomende maatregelen in de zorg. Erkende Maatregelen voor zwembaden of stoomproductie zitten daarom niet in de CO2-tool. Tevens overlappen sommige Erkende Maatregelen, zijn enkele Erkende Maatregelen vervallen of is het efficiënter deze gelijktijdig in te zetten. Aan de maatregelcode in kolom B van locatietabbladen kun je zien of […]

Kan ik maatregelen toevoegen of verwijderen in de CO2-tool?

Het is niet de bedoeling rijen of kolommen in te voegen (of te verwijderen) in de tabbladen van de CO2-tool. De structuur wordt hierdoor verstoord, waardoor berekeningen niet meer correct zijn. Standaard zit zijn de tabbladen daarom beveiligd. Maak gebruik van de knop ‘Voeg maatregel toe’ op de locatietabbladen om bijvoorbeeld handmatig extra maatregelen toe […]

Kan ik meerdere locaties samenvoegen op één tabblad in de CO2-tool?

Wanneer een zorginstelling veel locaties heeft is het niet efficiënt/nodig om deze allemaal apart in te voeren in de CO2-tool. Wij raden aan kleine panden samen te voegen op basis van het bouwjaar. Doe dit enkel wanneer het aannemelijk is dat het onderhoud en toepassen van de maatregelen op een vergelijkbare manier verloopt. Je kan […]

Welke CO2-emissiefactoren worden gebruikt in de CO2-tool?

De CO2-tool  gebruikt de CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op CO2emissiefactoren.nl. Partijen die deze cijfers onder andere ondersteunen zijn MilieuCentraal, ministerie EZK en CE Delft. Let op: Deze cijfers worden jaarlijks (in januari of februari) vernieuwd. U kunt zelf de CO2-emissiefactoren in uw CO2-tool wijzigen. Hiervoor moet je de beveiliging van het tabblad afhalen.

Hoe moet ik de CO2-tool uploaden in het E-loket van RVO? (macrobestanden worden geweigerd)

De uploadfunctie van het E-loket van RVO staat geen bestanden met macro’s toe. CO2-tool versie 1.3 bevat wel macro’s. Dit is eenvoudig op te lossen door de CO2-tool op te slaan als ‘normaal’ Excelbestand (extensie: .xlsx ipv .xlsm). Alle macro’s worden er dan uitgeknipt. Functieknoppen als ‘maak tabbladen aan’ werken dan niet meer. Alle Excelfuncties in […]

Ik heb vragen over het EED-format bij de CO₂-tool voor de care

Deze vragen gaan over dit format: EED-format portefeuilleroutekaart care Als ik dit format gebruik, moet ik dan alsnog een lijst met adressen en de bijbehorende omgevingsdiensten inleveren bij RVO? Ja. Hier wordt om gevraagd door RVO. Neem deze gegevens op in bijlage 1 van het EED-format of voeg een extra bijlage toe (op de website van […]

Waarop zijn de aannames in de CO2-tool gebaseerd?

De aannames in de CO2-tool zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van Stimular en TNO en op basis van offertes. De kosten per maatregel zijn gebaseerd op schattingen per vierkante meter vloeroppervlak (BVO) en/of vaste kosten. De energiebesparing per maatregel wordt berekend als percentage reductie van het totaalverbruik. Aannames worden, indien nodig, aangescherpt op basis van feedback en […]

Vragen over de uitleg bij de CO₂-reductietool

Deze vragen gaan over de stappen benoemd op het tabblad Uitleg van de CO2-reductietool (Excel). Stap 2: Waarom is het belangrijk dat de locatienamen uit de lijst op het tabblad cijfers exact overeenkomen met de namen van de locatietabbladen? Dit is essentieel omdat de locatie anders niet wordt meegenomen in de berekeningen. Stap 4: Is deze […]

Waar kan ik de CO₂-tool downloaden?

De CO2-reductietool is te downloaden via https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/.

Hoe zit het met harmonisering van de energiewetgeving?

In 2021 start een traject van harmonisering wetgeving om wet- en regelgeving energiebesparing tot één geheel te maken. dat zou overlap tussen bijvoorbeeld energiebesparingsplicht, informatieplicht en EED energie-audit moeten verminderen In 2022 komt waarschijnlijk de Omgevingswet, die verschillende wetten rondom ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar brengt en vereenvoudigt. Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Wat is MJA3/MEE?

Ruim 1.000 bedrijven (waaronder alle universitair medisch centra) in Nederland deden mee aan de Meerjarenafspraken (MJA) energie-efficiëntie (samen MEE) die liepen tot eind 2020. Brancheverenigingen zijn met de overheid in gesprek over het vervolg van deze afspraken. Lees meer: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/mja3-mee

Wat is BENG (bijna energieneutrale gebouwen)?

Vanaf 1-1-2021 gelden de BENG-eisen  voor nieuwbouw. Dit zijn eisen op drie criteria. Nieuwbouw moet aan alledrie de eisen voldoen: BENG 1: Maximumeis energiebehoefte per m2. BENG 2: Maximumeis fossiel energiegebruik per m2. BENG 3: Minimumeis aandeel hernieuwbaar opgewekte energie. Lees meer; https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng/indicatoren

Hoe zit het met de energielabel C-verplichting?

Kantoorgebouwen moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben. Lees meer: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren

Wat is het klimaatakkoord?

Op 28 juni 2020 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het ministerie van BZK is belast met de uitvoering van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Voor zorggebouwen betekent het klimaatakkoord kortom: […]

Wat is de informatieplicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan geldt naast de energiebesparingsplicht per 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing. De eerste ronde hiervan was in 2019. In 2023 volgt er weer een ronde waarin organisaties moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Lees […]

Wat is de energiebesparingsplicht?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht organisaties en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Lees Meer: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht

Wat is de EED energie-audit?

De EED energie-audit is verplicht voor organisaties met meer dan 250 fte, óf een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen. De EED energie-audit moet elke vier jaar worden uitgevoerd en geeft informatie over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. De deadline voor deze EED […]

Wat is de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)?

De EPBD III is een Europese richtlijn voor vastgoed. Hierin staan eisen aan bouwsystemen, aan technische keuringen van verwarmings- en aircosystemen en aan laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Deze richtlijn is per 10-3-2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving (onder andere in het bouwbesluit). Lees meer: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/epbd-iii

Hoe haal ik de CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050?

Het doel van 2050 is een grote uitdaging, maar het is absolute noodzaak hieraan te werken. Stel een portefeuilleroutekaart op, stuur op het meer grijpbare tussendoel van 2030 en plan concrete maatregelen in.

Hoe haal ik de CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050? Het doel van 2050 is een grote uitdaging, maar het is absolute noodzaak hieraan te werken. Stel een portefeuilleroutekaart op, stuur op het meer grijpbare tussendoel van 2030 en plan concrete maatregelen in.