Hoe lang is de routekaart geldig?

Hoe lang is de routekaart geldig?

Een CO2- of portefeuilleroutekaart is maximaal vier of vijf jaar oud. Veelal worden het strategisch huisvestingsplan en het MJOP ook iedere vier of vijf jaar vernieuwd. De CO2-routekaart hoort mee te gaan in dat proces.

Dit sluit ook aan bij de wetgeving die vierjaarlijks het inleveren van een EED-rapportage vraagt. Hierin wordt ook vooruitgekeken naar energiebesparende maatregelen in het vastgoed. De routekaart kan dan hierbij worden gebruikt.

Als er sprake is van (tussentijdse) grote wijzigingen in de vastgoedportefeuille, zoals wanneer er nieuwbouw wordt ingepland of er panden worden toegevoegd of worden afgestoten, is het een logisch moment om de routekaart aan te passen of te updaten. Zo ook als er grote veranderingen zijn in geschatte investeringskosten en besparingen.

Als er een nieuwe (of aangepaste) routekaart is, stuur deze dan ook weer op naar EVZ. Zo kunnen we blijven rapporteren over de actuele stand van zaken van de strategische verduurzaming van het zorgvastgoed.

Sommige organisaties willen de jaarlijkse aanpassingen in het MJOP ook steeds in de CO2-routekaart verwerken. Stimular is van mening dat dit niet noodzakelijk is. Het kan echter wel, als dit jouw organisatie helpt om de verduurzaming van het vastgoed op de agenda te houden of vooruitschuiven van energiemaatregelen te voorkomen.