Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten

Het EVZ verzamelt de CO2-routekaarten voor analyse van de voortgang van de energietransitie in de zorgsector. Daarbij worden de zorgorganisaties met hun status op De Zorgduurzaamkaart gezet.

Routekaart = CO2-reductietool + bestuursoplegger

De status wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria:

In de CO2-reductietool versie 2.0 (of alternatieve tool) zijn tenminste tot en met 2030 uitgewerkt:

Voor alle vastgoed in eigendom:

 • de wettelijk maatregelen van de EML tenminste ingepland of uitgevoerd
 • en zoveel mogelijk extra energiebesparende maatregelen.

Voor het gehuurd vastgoed:

 • de huurdersmaatregelen voor Proces en Facilitair uit de EML tenminste ingepland of uitgevoerd.

Plus er is een document (bestuursoplegger of alternatief) waarin de bestuurder aangeeft dat de maatregelen voor de komende 4 jaar worden meegenomen in de financiering. Dit om aan te geven dat de routekaart-aanpak in de organisatie is geborgd.

NB: Vastgoed locaties met minder dan 500 m2 gebruiksoppervlak (GO) mogen eventueel worden weggelaten uit de routekaart. Kleine locaties kunnen ook geclusterd worden.

Goed op de kaart

Op De Zorgduurzaamkaart worden de zorgorganisaties met de status van hun routekaart aangegeven in 3 kleuren:

Groen = Actueel en vastgesteld

 • CO2-reductietool versie 2.0 of alternatieve tool
 • ingevuld volgens bovenstaande criteria
 • gecheckt met de Toolchecker – geen rode (NOK) punten
 • document met bestuurlijke vaststelling waarin financiering voor tenminste 4 jaar is gewaarborgd

Paars = Wordt aan gewerkt

Bijvoorbeeld:

 • oudere versie van de CO2-reductietool
 • niet alle maatregelen ingevuld
 • niet alle locaties/panden (eigendom/huur)
 • Toolchecker geeft nog
 • geen document met bestuurlijke vaststelling

Blauw = Niet ingeleverd

 • nog geen routekaart ontvangen van deze zorgorganisatie.

Klik op de afbeelding hieronder om naar de interactieve kaart te gaan.
Kijk hieronder voor tips voor het gebruik van de kaart.

Met de monitoring van de ingeleverde CO2-routekaarten wordt voor iedereen zichtbaar welke vooruitgang is geboekt in de verduurzamingsopgave en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Klik op de afbeelding hieronder om naar de interactieve kaart te gaan.
Tips voor gebruik van de kaart vind je onderaan deze pagina.

Hoe staan we er voor: analyse ontvangen routekaarten

Eind 2022 is van ongeveer 1/3e van de brancheleden de routekaart ontvangen. Samen vertegenwoordigen deze ruim 60% van het bruto vloeroppervlak van de sector. Dit betekent dat met name de grotere zorgorganisaties een routekaart hebben opgesteld en ingeleverd.  Het is belangrijk dat alle zorgorganisaties een routekaart maken om zo hun route naar maximale CO2-reductie te bepalen.

Tabel: ingeleverde routekaarten eind 2022

Lees meer over de analyse van de ingeleverde routekaarten.

Kijk hier voor ondersteuning bij het opstellen van een routekaart. Voor organisaties met maximaal 10 gebouwen is er ook het ontzorgingsprogramma.

Gebruik van de monitoringskaart

Je kunt de kaart aanpassen door het instellen van  filters. Het filter-menu open je door rechtsboven in de kaart te klikken op het icoontje met gelaagde vierkantjes.

In het filter-menu kun je de zorgsector(en) selecteren waarvan je wilt zien welke instellingen wel/niet de routekaart hebben ingeleverd. 

Er is ook nog allerlei andere informatie op de kaart te vinden, zoals over locaties met mogelijkheden voor aquathermie. Zie voor meer informatie hierover het kennisbankartikel over de kaart aquathermie.
 
De kaart wordt regelmatig up to date gehouden. Linksonderaan de kaart kun je zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en op te sturen naar EVZ. De deadline was 1 januari 2024. Niet gelukt? Doe het dan zo snel mogelijk alsnog! Laat zien dat onze sector geen extra wetgeving nodig heeft om de klimaatdoelen te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn er op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. We bieden ondersteuning als je vastloopt. Bekijk en lees de praktijkvoorbeelden van organisaties die ook met de routekaart aan de slag zijn gegaan.