Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten care

Ingeleverde routekaarten

Door de monitoring van de ingeleverde CO2-routekaarten wordt voor iedereen zichtbaar welke vooruitgang is geboekt in de verduurzamingsopgave en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Klik op de afbeelding hieronder om naar de interactieve kaart te gaan.
Tips voor gebruik van de kaart vind je onderaan deze pagina.

Hoe staan we er voor: analyse ontvangen routekaarten

Eind 2022 is van ongeveer 1/3e van de brancheleden de routekaart ontvangen. Samen vertegenwoordigen deze ruim 60% van het bruto vloeroppervlak van de sector. Dit betekent dat met name de grotere zorgorganisaties een routekaart hebben opgesteld en ingeleverd.  Het is belangrijk dat alle zorgorganisaties een routekaart maken om zo hun route naar maximale CO2-reductie te bepalen.

Tabel: ingeleverde routekaarten eind 2022

Lees meer over de analyse van de ingeleverde routekaarten.

Kijk hier voor ondersteuning bij het opstellen van een routekaart. Voor kleinere organisaties is er ook het ontzorgingsprogramma.

Gebruik van de monitoringskaart

Je kunt de kaart aanpassen door het instellen van  filters. Het filter-menu open je door rechtsboven in de kaart te klikken op het icoontje met gelaagde vierkantjes.

In het filter-menu kun je de zorgsector(en) selecteren waarvan je wilt zien welke instellingen wel/niet de routekaart hebben ingeleverd. 

Er is ook nog allerlei andere informatie op de kaart te vinden, zoals over locaties met mogelijkheden voor aquathermie. Zie voor meer informatie hierover het kennisbankartikel over de kaart aquathermie.
 
De kaart wordt regelmatig up to date gehouden. Linksonderaan de kaart kun je zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Doe het uiterlijk 1 juni 2022. Dan kunnen we in de nieuwe sectorale routekaart laten zien dat onze sector geen wetgeving nodig heeft om de klimaatdoelen te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.