Routekaart opsturen

Routekaart opsturen

Routekaart opsturen

CO2-routekaart opgesteld of geactualiseerd? Stuur m op naar EVZ!
Hiermee zet je je organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Met alle opgestuurde routekaarten kunnen we vanuit EVZ voor de samenwerkende brancheorganisaties een nieuwe sectorale routekaart maken. Deze geeft belangrijke inzichten in de inspanningen van de zorgorganisaties, de verwachte energiebesparingen èn de knelpunten daarbij.

Controleer je routekaart voordat je deze opstuurt

Gebruik de Toolchecker om te beoordelen of je routekaart compleet is. Maar ook of de inhoud logisch is (bijvoorbeeld: geen aardgasverbruik met een waarde onder nul, of geen combinatie van warmtepomp met een WKO).

Heb je de CO2-reductietool vorig jaar aan EVZ opgestuurd voor de Informatieplicht?
Lees dan deze oproep.

Vergeet niet ook de bestuursoplegger, het document waarin de bestuurlijke ondersteuning en betrokkenheid is vastgelegd, mee te sturen.
NB: Als je een update van de CO2-reductietool hebt gemaakt is het over het algemeen ook nodig om de bestuursoplegger te updaten. Uit de bestuursoplegger moet blijken dat er toezegging is voor de financiering van de uitvoer van de ingeplande maatregelen voor de komende 4 jaar.

CO2-routekaart opsturen

Stuur de CO2-reductietool en bestuursoplegger op via dit inleverformulier routekaart. Gebruik de excel met macro’s (dus niet de versie zonder macro’s die je mogelijk voor de EED hebt gemaakt).

CO2-routekaart met een andere tool

Gebruikt jouw organisatie een andere tool dan de CO2-reductietool van EVZ? Stuur ‘m dan ook op! We hebben een handzaam invulformulier monitoring routekaarten gemaakt. Neem hier je resultaten in over zodat we de routekaart van jouw organisatie kunnen meenemen in de sectorroutekaart en analyse. Upload dit invulformulier samen met de tool en bestuursoplegger bij het inleveren.

Ondersteuning bij de CO2-routekaart

EVZ biedt informatie en ondersteuning bij het opstellen, interpreteren en verwerken van de CO2-routekaart. Zie Ondersteuning bij de routekaart.

Sectorbrede analyse

Mede namens de brancheorganisaties care (Actiz, VGN en de Nederlandse ggz) ontvangt EVZ graag zo snel mogelijk de routekaart van jouw organisatie om deze te kunnen analyseren samen met alle andere ingeleverde routekaarten. Zo kunnen we een actueel sectorbreed beeld schetsen van de voortgang van de klimaataanpak in de zorg. Daarmee kunnen we dan knelpunten signaleren en aanbevelingen doen voor beleid. Neem bij vragen contact op met de EVZ-contactpersoon voor je branche:
  • ActiZ: Penny Senior (p.senior@actiz.nl) en Matthias Krins (m.krins@actiz.nl)
  • VGN: Anne Schraagen (aschraagen@vgn.nl)
  • de Nederlandse ggz: Dianne de Wild (ddwild@denederlandseggz.nl)
Wat gebeurt er met de gegevens?
EVZ analyseert de ingeleverde routekaarten. Voor inhoudelijke analyses worden de gegevens standaard alleen anoniem in aggregaties gebruikt. De uitkomsten van deze analyses worden gedeeld met de zorgbranches en de ministeries die betrokken zijn bij het klimaatakkoord. Daarnaast worden ze gepresenteerd in webinars en rapporten op deze website. 
Concrete voorbeelden zijn waardevol!
Mogen we de routekaart van jullie organisatie als concreet voorbeeld gebruiken? Daarmee kunnen we waardevolle inspiratie en tips geven aan andere organisaties. Natuurlijk gaan we altijd eerst in overleg over hoe de data wordt gebruikt en wat er wel en niet kan worden gedeeld. Geef het aan op het inleverformulier en we nemen contact met je op.