Informatieplicht met CO2‑reductietool

Informatieplicht met CO2‑reductietool

Informatieplicht met CO2‑reductietool

Geactualiseerd op 08-01-2024

De CO2-reductietool versie 2.0.1 is een goede basis voor de Informatieplicht. Als je weinig locaties hebt kun je de gegevens handmatig overnemen in het eLoket van RVO. Bij meerdere locaties of panden kun je beter een XML-upload gebruiken. EVZ kan de gegevens uit de CO2-reductietool overzetten naar het XML-hulpbestand van RVO.

Informatieplicht 2023 in het kort

De Informatieplicht energiebesparing geldt voor alle locaties met meer dan 50.000 kWh elektriciteitsgebruik of 25.000 m3 aardgasverbruik. In de Informatieplicht informeer je de overheid over de Erkende Maatregelen op deze locatie(s). Je doet dit door de informatie handmatig per locatie of in bulk met het XML-hulpbestand in te voeren bij het eLoket van RVO.

De uiterste datum voor het inleveren was 1 december 2023. Je kunt nog wel wijzigingen doorgeven.

Inleveren van wijzigingen en actuele informatie over de informatieplicht: mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing.

CO2-reductietool gebruiken voor Informatieplicht

RVO heeft een XML-hulpbestand om via het eLoket je rapportage voor de Informatieplicht in te dienen. Dit is met name handig als je voor meer dan tien locaties moet rapporteren.

Tip: Lees eerst de Handleiding eLoket Informatieplicht van RVO.

De nieuwe versie van de CO2-reductietool (v2.0.1) is een goede basis om de XML-upload voor RVO in te vullen. EVZ kan de gegevens uit de CO2-reductietool overzetten naar de XML-upload. Daarmee hoef je niet zelf die gegevens in te vullen in het eLoket.

De XML-upload gebruik je om in het eLoket je rapportage in te dienen. Daarna moet je in het eLoket nog een aantal aanvullende vragen beantwoorden.

De inleverdatum voor de Informatieplicht 2023 is verstreken. Neem contact op met EVZ als je vragen hebt over de omzetting van de CO2-reductietool naar de XML-upload voor RVO.

Instructie: van CO2-reductietool naar XML-upload

Wat moet je hiervoor doen:

 1. Vul de CO2-reductietool versie 2.0.1 in (zie hieronder als je versie 1.3 of 2.0 hebt). Hoe vollediger je de CO2-reductietool invult, hoe meer er direct kan worden meegenomen bij het overzetten. Per informatieplichtige locatie is minimaal nodig:
  • Beoordeling van alle erkende maatregelen (te herkennen aan een EML code in kolom D vanaf rij 44)
  • Basisgegevens in cellen C4 t/m C16
  • Basisgegevens in cellen C31 t/m C39
  • Werkelijke energieverbruiken van 2022 in cellen AN31 t/m AN37
 1. Download de invullijst overzettool (Excel) en zet daarin alle locatienamen die informatieplichtig zijn. Wees precies, na overzetten kunnen in het XML-hulpbestand géén extra locaties toegevoegd worden! Verdere instructies vind je in de invullijst overzettool. Hier staat ook hoe om te gaan met meerdere CO2-tools per organisatie en wat te doen met grote locaties waarvoor meerdere locatietabbladen aangemaakt zijn.
 2. Stuur je CO2-reductietool en de invullijst op naar EVZ met dit formulier.
  NB: De bestuursoplegger hoef je niet mee te sturen. Vergeet niet om begin 2024 ook een complete CO2-reductietool mét bestuursoplegger op de sturen naar EVZ (Lees hier meer over de CO2-routekaart opsturen naar EVZ)
 3. Vul het XML-hulpbestand verder aan. Gebruik de validatieknoppen per tabblad van het XML-hulpbestand om te checken wat je nog moet invullen. Als alles gevalideerd is kun je in stap 5 een XML-bestand aanmaken, dit bestand kun je uploaden in het eloket bij RVO. 

Is de XML-upload nodig als ik minder dan 10 locaties heb?

Het XML-hulbestand is vooral geschikt voor organisaties met meer dan 10 locaties, maar kleinere organisaties kunnen er ook gebruik van maken.  

Als je niet wil wachten op het overzetten van de CO2-tool naar een XML-hulpbestand door EVZ kun je zelf het eloket van RVO invullen of een eigen XML-hulpbestand invullen.

Let op, versie 1.3 is verouderd

Versie 1.3 van de CO2-reductietool is verouderd en niet geschikt om te gebruiken voor de Informatieplicht (en EED). Maak gebruik van versie 2.0.1. Er is een importfunctie in versie 2.0.1 om de gegevens over te zetten van 1.3 en 1.3.1 naar deze nieuwe versie. Ga naar CO2-reductietool downloaden voor uitleg en download van versie 2.0.1.

Versie 2.0 kan worden omgezet

Heb je versie 2.0 van de CO2-reductietool ingevuld in plaats van 2.0.1? Dan kun je deze wel opsturen naar EVZ om de XML-upload te maken. We zetten je ingevulde CO2-reductietool dan ook om naar versie 2.0.1.

Informatieplicht en huurvastgoed

Uitleg over huurvastgoed en Informatieplicht (en EED en CO2-tool).

Ook informatieplichtige huurlocaties nemen we op in het XML-hulpbestand tijdens de overzetting vanuit de CO2-tool. Standaard vullen we in dat de rapportage niet namens de verhuurder ingediend wordt. Bij alle maatregelen die in de CO2-tool beoordeeld zijn als maatregel voor de (ver)huurder komt ‘niet van toepassing’ te staan met als toelichting ‘maatregel voor (ver)huurder’. Je kunt dit eventueel handmatig wijzigen in het XML-hulpbestand nadat we het retour gestuurd hebben. 

Harmonisering energiewetgeving

Milieu Platform Zorgsector en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en De Nederlandse ggz hebben zich hard ingezet om de administratieve lasten van de energiebesparingsplicht te verminderen. In eerdere gesprekken met het ministerie van EZK leek dat de ingevulde CO2-reductietool direct zou kunnen worden ingeleverd voor de Informatieplicht. Helaas is dit toch niet mogelijk. Het omzetten van de tool naar XML-upload scheelt jullie hopelijk toch wel werk.