Bibliotheek

Hier vind je vele publicaties over het verduurzamen van de zorg. In de blauwe balk aan de rechterkant kun je zoeken of filteren.

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op maatschappelijk vastgoed zijn veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch is deze manier van verduurzamen vaak onbenut. In deze publicatie van RVO vind je een stappenplan en allerlei informatie die belangrijk voor je is als je hiermee aan de slag wilt gaan.
Op deze kaart zie je of er aquathermiepotentieel is in de buurt van jouw zorginstelling.
Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie-instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht!
Zorgcentrum Avondlicht Herwijnen ging bij de nieuwbouw van 24 kamers van traditioneel naar energieneutraal. Dit is onder andere gerealiseerd door het passief huis-principe.
Voor zorgorganisaties met (deels) gehuurd vastgoed is er een handleiding om een portefeuilleroutekaart op te stellen. Ook voor gehuurd vastgoed moet namelijk duidelijk worden hoe er de komende jaren wordt verduurzaamd.
De handleiding en het rekenmodel kunnen verschillende scenario's worden vergeleken. Dit geeft ziekenhuizen inzicht in de effecten van de maatregelen tussen nu en 2050.
De handleiding en het rekenmodel kunnen verschillende scenario's worden vergeleken. Dit geeft zorginstellingen inzicht in de effecten van de maatregelen tussen nu en 2050.
Met deze brief informeer je je verhuurder over de ambities van jouw zorginstelling op het gebied van duurzaamheid. Ook geef je aan dat je daarbij graag met hen wil samenwerken.
Van: Joris van Boxtel (coördinator Green Deal)

In dit verslag lees je hoe negen zorginstellingen in en rond Tilburg samenwerkten in een Green Deal en het keurmerk Milieuthermometer Zorg behaalden.
Deze publicatie geeft een overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken bij verduurzaming.
Filter

Meer informatie

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?