Nieuws

Uitvoeringsplannen Green Deal Zorg voor realisatie van de routekaarten

In het Integraal Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) staat hoe de betrokken partijen de afspraken uit de Green Deal gaan realiseren en wat daarvoor nodig is. Financiële ondersteuning, vermindering van administratieve lasten en ondersteunende regelgeving zijn belangrijke aspecten. Het ministerie van VWS gaat aan de slag om de uitvoering te faciliteren.

Lees verder

Campagneweek Zorg voor Energie 2023: doe mee!

EVZ en MPZ roepen alle zorgorganisaties op mee te doen met de energiecampagneweek van 9 t/m 13 oktober 2023. Meld je aan!

Lees verder

Zorgorganisaties gezocht voor deelname aan de Pilot “Invulling geven aan Duurzaam beheer en onderhoud”

Het EVZ zoekt naar zorginstellingen die onder begeleiding een start willen maken aan het invullen van duurzaam beheer en onderhoud.

Lees verder

EED audit 2023 voor care waarschijnlijk met CO2-reductietool

Halverwege 2023 start waarschijnlijk de 3e ronde van de EED-auditplicht. Zeer waarschijnlijk kan hier weer de CO2-reductietool met een EED-oplegger voor worden gebruikt. In dit nieuwsbericht lichten we dat verder toe.

Lees verder

Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – Hebben jullie al ondertekend?

Green Deal Zorg 3.0 –  Samen Werken aan Duurzame Zorg (2022-2026) De derde Green Deal neemt de stap van stimuleren naar verplichten met duidelijke doelen en resultaten. In de nieuwe Green Deal 3.0 ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ zijn concrete doelen gesteld. Ook wordt ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En …

Lees verder

Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden voor 28 februari, indienen tot 30 april

Het Ministerie BZK-EZK is aanvullend met wetgeving gekomen voor een eigen portefeuilleaanpak voor zorginstellingen met ten minste 20 utiliteitspanden in eigendom die in ten minste twee regio’s liggen van omgevingsdiensten. Dit kan vele administratieve last schelen. Aanmelden uiterlijk 28 februari a.s.

Lees verder

Waar staan we nu met de routekaarten care – resultaten van de Kahoot-poll

In het plenaire deel van de drie bijeenkomsten van de CO2-Routekaart roadshow werd aan de hand van Kahoot gepeild wat de stand van zaken was met de routekaart bij de aanwezigen. De poll werd gehouden door Esther de Groot en Isabel Maas. De resultaten van de drie peilingen zijn hier samengevoegd.

Lees verder

CO2-routekaart Roadshows goed bezocht, enthousiaste reacties

De EVZ CO2-routekaart Roadshow met bijeenkomsten op 30 november in Eindhoven, 2 december in Apeldoorn en 6 december in Bilthoven was een groot succes. Ruim 200 deelnemers van ongeveer 140 verschillende zorgorganisaties en hun adviesbureaus kwamen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen over de CO2-routekaarten-aanpak.

Lees verder

Gratis startgesprek ‘Aan de slag met de routekaart’

Voor zorginstellingen die aan de slag willen met de routekaart is er nu de mogelijkheid van een gratis startgesprek met ervaren adviseur. Zo wordt je op weg geholpen met alle handige tools en informatie die wordt aangeboden en om de mensen in je organisatie erbij te betrekken.

Lees verder

Gemiddelde milieu-impact en CO2-footprint huisartsenpraktijk berekend

Een groep huisartsenpraktijken heeft met behulp van de Milieubarometer voor een eerste keer de CO2-footprint en milieu-impact van de eigen praktijk bepaald. Stichting Stimular heeft hiermee een branchegemiddelde berekend. Bekijk op welke thema’s de grootste milieu-impact zit van huisartsen-praktijken en vergelijk dit met je eigen impact in de Milieubarometer.

Lees verder
Neem contact op

Contact

Stuur ons je vraag!

Meer informatie

Kijk bij Veelgestelde vragen of je vraag er tussen staat.
Of neem contact met ons op.