Zonder investeren besparen – 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Van: EVZ

Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze folder staan tips en vragen die u kunnen helpen om energiebesparing en CO2-emissiereductie te realiseren en die de onderwerpen energie en CO2-emissiereductie in een bredere context plaatsen. Ook wordt korte en bondige achtergrondinformatie geboden. Door niet of beperkt te investeren kunt u al veel besparen.

Publicatiedatum: augustus 2019