Eerstelijns­zorg

Eerstelijns­zorg

Verduurzaming van zorgvastgoed

Informatie en praktische handvatten om aan de slag te gaan met verduurzaming bij eerstelijnszorgpraktijken. 

Eerstelijns­zorg

e-book: de groene huisartsen­­praktijk

Handige publicatie specifiek gericht op verduurzaming van de huisartsenpraktijk. Met handvatten, tips, uitleg en praktijkervaringen. Vanuit EVZ-programma aangeboden als tool, in combinatie met de Milieubarometer (gratis tot eind 2022).

e-book: Duurzame mondzorg­praktijk

Handige publicatie specifiek gericht op verduurzaming van mondzorgpraktijken. Met tips, adviezen en voorbeelden uit de praktijk. Vanuit EVZ-programma aangeboden als tool, in combinatie met de Milieubarometer (gratis tot eind 2023).

Inspiratiegids Apothekers

Publicatie door de Coalitie Duurzame Farmacie in samenwerking met de KNMP om duurzaam produceren, distribueren en inzetten van geneesmiddelen te bevorderen.

Checklist: Duurzame podotherapie­praktijk

Hier wordt momenteel door de NVvP en EVZ (Stimular) aan gewerkt. Verwacht eind 2022.

ontzorgings­programma

Programma dat elke provincie aanbiedt aan eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Advies en ondersteuning op maat bij het maken van plannen voor verduurzaming. 

kennisbank

In de EVZ kennisbank kun je filteren op artikelen, tools, cases en maatregelen die relevant zijn voor eerstelijnszorg praktijken. 

Hulp bij verduurzaming van je praktijk?

EVZ biedt instrumenten, informatie en helpt bij het vinden van antwoorden bij veelvoorkomende vragen.

Recente publicaties voor care

Duurzaamheid in de inkoopvoorwaarden

Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen duurzaamheid op in de inkoopvoorwaarden. De routekaart CO2-reductie voor de vastgoedportefeuille komt hier ook in terug.
Waar wordt om gevraagd? EVZ bekeek dit voor de tien bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangesloten zorgverzekeraars (ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) en voor de zorgkantoren.

Lees verder
sectorale CO2-routekaart

Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed

Eerste sectorrapportage verduurzaming zorgvastgoed op basis van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten over de CO2-reductie op 2030 en 2050. Gepubliceerd in september 2022.

Lees verder
CO2-routekaart

Format voor aanvullingen DUMAVA-aanvraag (1, 2 of 3 maatregelen) met CO2-routekaart

Bij een aanvraag voor DUMAVA-subsidie voor 1, 2 of 3 maatregelen kan de CO2-routekaart als alternatief voor het ‘energieonderzoek’ worden gebruikt. Er zijn wel wat aanvullende gegevens nodig, omdat een routekaart moet ingaan “op de onderdelen van de rapportage van het energieadvies”. Hier download je een format waarin je de aanvullingen eenvoudig op een rijtje zet.

Lees verder
circulair

Rapport Circulair bouwen in de zorg

Dit onderzoek laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed. Het rapport geeft aanbevelingen voor de toepassing van een aantal basisprincipes voor ontwerp en ontwikkeling en ontwerpstrategieën. Aan de hand van een case study worden kwantitatieve inzichten gegeven in de bijdrage van circulair bouwen aan CO2-emissiereductie.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.