Dit kan allemaal met de ontzorgingsprogramma’s

Dit kan allemaal met de ontzorgingsprogramma’s

Energiescan, gebouwaanpak, vastgoed in kaart brengen – wat doe jij met het hulp van het ontzorgingsprogramma?

Via de provinciale ontzorgingsprogramma’s kun je als zorgorganisatie met minder dan 10 gebouwen in eigendom hulp en advies krijgen bij het verduurzamen van je eigen vastgoed. Ook voor care- en eerstelijnszorgorganisaties is deze ondersteuning beschikbaar. Het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille met energiescan is het meest populair. Lees wat er nog meer mogelijk is en welke verduurzamingsstappen andere zorgorganisaties hiermee hebben genomen.

Het ontzorgingsprogramma is een landelijk programma met regionale uitvoering. Het wordt sinds 2021 vanuit het Rijk (RVO) aangeboden en door provincies ingevuld. Het is gericht op eigenaren van maatschappelijk vastgoed met minder dan 10 gebouwen die praktische hulp en advies kunnen gebruiken bij de verduurzamingsopgave.

In de eerste jaren zijn er in totaal bijna 800 adviestrajecten in gang gezet. Daarbij zijn 75 zorgaanbieders in de care die van het programma gebruik hebben gemaakt, en 118 eerstelijnszorgaanbieders. Deelnemers uit alle doelgroepen waarderen het ontzorgingsprogramma gemiddeld met een 7,1.

De meest uitgevoerde acties/adviezen bij zorgaanbieders vanuit het ontzorgingsprogramma

Vastgoedportefeuille in kaart brengen en energiescan

Het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille is onderdeel van de meeste trajecten. Het is een logische eerste stap in het traject van verduurzaming bij organisaties met meerdere gebouwen. Het wordt vaak gedaan in combinatie met een energiescan om zo een goed overzicht te krijgen van de vastgoedportefeuille. De gegevens zijn daarna te gebruiken voor verdere stappen zoals het opstellen van een CO2-routekaart of gebouwaanpak.

Opstellen gebouwaanpak of DMJOP

Daarna was de meest uitgevoerde actie het opstellen van een gebouwaanpak of DMJOP. Dit is vooral veel bij eerstelijnszorgaanbieders gedaan. Bij het opstellen van een gebouwaanpak of een Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMJOP) wordt per gebouwelement gekeken naar een duurzame afweging op basis van verschillende scenario’s. Ook hierbij kan de CO2-routekaart helpen.

Opstellen business case

Bij opstellen van een business case wordt de haalbaarheid voor de bekostiging en/of financiering van verduurzamingsmaatregelen onderzocht.

Portefeuilleplan of IHP opgesteld

Bij het opstellen van een portefeuilleplan of Integraal Huisvestingsplan (IHP) kijken de adviseurs met de zorgaanbieders naar de langetermijnvisie voor hun huisvesting. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de CO2-routekaart voor de care.

Overige acties die zijn uitgevoerd: uitvoeren quick wins, inkooptraject in gang zetten, (advies bij) contract met een leverancier en uitvoering grootschalige maatregelen.

Voorbeelden

Op deze website kun je meerdere voorbeelden vinden van verduurzamingsmaatregelen bij verschillende typen zorginstellingen. Zo heeft tandartspraktijk CTI Warmond met behulp van het ontzorgingsprogramma een blowerdoortest laten uitvoeren. Lees ook het artikel over de energiebesparingen die zijn gerealiseerd bij de deelnemers van het ontzorgingsprogramma van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie

Meer informatie over het ontzorgingsprogramma met links naar de regeling per provincie.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?