Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Revalidatie-instellingen kunnen ook de portefeuilleroutekaart opstellen met deze tools.

Care

Doelstellingen care

Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Recente publicaties voor care

Care

Publicatie zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed

Op maatschappelijk vastgoed zijn veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch is deze manier van verduurzamen vaak onbenut. In deze publicatie van RVO vind je een stappenplan en allerlei informatie die belangrijk voor je is als je hiermee aan de slag wilt gaan.

Lees verder
Care

Kaart potentieel aquathermie

Op deze kaart van TNO zie je of er aquathermiepotentieel is in de buurt van jouw zorginstelling.

Lees verder
Care

Zorgorganisatie SGL voldoet met routekaart aan EED plicht

Door het opstellen van de routekaart heeft Zorg en Revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe in de vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar hebben zij ook voldaan aan de EED plicht!

Lees verder
Care

Uitbreiding zorgcentrum Avondlicht energieneutraal

Zorgcentrum Avondlicht Herwijnen ging bij de nieuwbouw van 24 kamers van traditioneel naar energieneutraal.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.