Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

informatieplicht en EED

Gebruik de CO2-routekaart en CO2-reductietool voor de informatieplicht en EED-rapportage.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorgorganisaties met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

Hulpmiddel

Programma van Eisen Binnenklimaat Langdurige Zorg

Handreiking om de eisen voor het binnenklimaat in gebouwen voor langdurige zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de primaire gebruikers: de bewoners en het zorgpersoneel. Deze handreiking helpt bij de keuze voor een duurzamere en gezonde ventilatie.

Lees verder
Hulpmiddel

Subsidies & financiële regelingen voor energiebesparing

Deze publicatie geeft een actueel overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorgorganisaties gebruik van kunnen maken bij verduurzaming. Update (mei 2024) bevat onder andere actuele informatie over de DUMAVA subsidieregeling, EIA, MIA/Vamil en over de SZGW subsidieregeling.

Lees verder
Hulpmiddel

Toolchecker CO2-reductie­tool

Gebruik deze Toolchecker om te controleren of de inhoud van je CO2-reductietool logisch en compleet is. Deze automatische check voor de CO2-reductietool geeft je direct feedback en toelichting op punten in je CO2-reductietool waar je nog aandacht aan kunt besteden.

Lees verder
Hulpmiddel

Overzicht verplichtingen voor verduurzamen van utiliteitsbouw

Handig schematisch overzicht met de verplichtingen ten aanzien van CO2-reductie voor de utilititeitsbouw tot 2030.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.