Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

Doelstellingen care

Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector met het werk aan de klimaatdoelen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling haar plan uit om de klimaatdoelen te halen.

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de portefeuilleroutekaarten.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Recente publicaties voor care

Care

Handleiding: Energiekosten en Terugverdientijd berekenen

Voor het plannen van investeringen voor verduurzaming van zorgvastgoed, is het van belang om de terugverdientijd (TVT) van energiebesparende maatregelen te berekenen. Deze publicatie biedt een handvat om zelf de TVT van energiebesparende maatregelen te berekenen of om de TVT van leveranciers te controleren.

Lees verder
Care

Tool: Wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Wegwijzer van RVO voor financiering verduurzamen (klein) maatschappelijk vastgoed.

Lees verder
Care

CASE: CO2-route Revant begon met scenario’s schetsen

Revant heeft de CO2-reductietool gebruikt om proactief verschillende vastgoedscenario’s uit te werken, mede om het CO2-reductiepotentieel in kaart te brengen. Deel 1 uit een serie van 3 over Revant.

Lees verder
Care

Maatregel: Verwarmen met een warmtepomp en gasketel

Een bivalent (ook wel hybride) warmtepompsysteem is een relatief eenvoudige en mogelijk financieel interessante maatregel om het gasverbruik in bestaande bouw vergaand te verlagen.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.