Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorginstellingen met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

sectorale CO2-routekaart

Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed

Eerste sectorrapportage verduurzaming zorgvastgoed op basis van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten over de CO2-reductie op 2030 en 2050. Gepubliceerd in september 2022.

Lees verder
CO2-routekaart

Format voor aanvullingen DUMAVA-aanvraag (1, 2 of 3 maatregelen) met CO2-routekaart

Bij een aanvraag voor DUMAVA-subsidie voor 1, 2 of 3 maatregelen kan de CO2-routekaart als alternatief voor het ‘energieonderzoek’ worden gebruikt. Er zijn wel wat aanvullende gegevens nodig, omdat een routekaart moet ingaan “op de onderdelen van de rapportage van het energieadvies”. Hier download je een format waarin je de aanvullingen eenvoudig op een rijtje zet.

Lees verder
circulair

Rapport Circulair bouwen in de zorg

Dit onderzoek laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed. Het rapport geeft aanbevelingen voor de toepassing van een aantal basisprincipes voor ontwerp en ontwikkeling en ontwerpstrategieën. Aan de hand van een case study worden kwantitatieve inzichten gegeven in de bijdrage van circulair bouwen aan CO2-emissiereductie.

Lees verder
energiecampagne

Energiebingo De Wever levert veel groene ideeën op

Bewustwording over energieverbruik binnen een organisatie bij de medewerkers is belangrijk als je energie wilt besparen. Dat vindt ook ouderenzorginstelling De Wever in Tilburg. Ze hebben een actie opgezet om de medewerkers op een positieve manier actief te betrekken bij verduurzaming.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.