Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorginstellingen met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

renovatie

Renovatiestandaard

De renovatiestandaard is een nu nog vrijwillige maar straks verplichte energieprestatienorm voor je gebouwen. Zorg dat je hier rekening mee houdt bij het plannen van je verbouwing. Meer informatie vind je via dit hulpmiddel.

Lees verder
CO2-routekaart

Careyn en Mitros hebben meer overeenkomsten dan gedacht

Zorgorganisatie Careyn en woningcorporatie Mitros gingen met elkaar in gesprek over verduurzaming van de gehuurde zorggebouwen. Daarbij kwam ook de CO2-routekaart-aanpak aan bod. In de gesprekken werd duidelijk dat er meer overeenkomsten zijn dan aanvankelijk gedacht.

Lees verder
CO2-routekaart

Roadshow presentatie: Verduurzaming gehuurd zorgvastgoed bij Woonzorg Nederland – Wim Bakker

Wim Bakker (Woonzorg Nederland) geeft inzicht in de aanpak voor verduurzaming van het zorgvastgoed van deze woningcorporatie en laat aan de hand van een casus zien hoe dit in de praktijk werd uitgewerkt. Presentatie van deelsessie tijdens de CO2-routekaart Roadshow nov-dec 2022.

Lees verder
CO2-routekaart

Roadshow presentatie: Zonnepanelen & Netcongestie – oplossingen – Arno van der Spek Careyn

Arno van der Spek (Careyn) vond samen met Soft Energy de oplossing om zonnepanelen te kunnen plaatsen op één van de locaties van Careyn, ondanks de beperkingen door netcongestie. Tijdens een deelsessie van de CO2-routekaart Roadshow – De Volgende Etappe op 6 december 2022 presenteerden ze hoe ze dit hebben gedaan.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.