Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

Doelstellingen care

Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector met het werk aan de klimaatdoelen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling haar plan uit om de klimaatdoelen te halen.

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de portefeuilleroutekaarten.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Recente publicaties voor care

Care

Hybride warmte­pomp bij woningen

Ook in woningen kun je met een hybride warmtesysteem flink besparen op aardgas en daarmee CO2-uitstoot verminderen, zonder dat je onomkeerbare aanpassingen hoeft te doen. Het Expertise Centrum Warmte heeft een factsheet met informatie en nuttige links.

Lees verder
Care

CASE: Energiebeheer bij ASVZ

Praktijkvoorbeeld over de implementatie van energiebeheer bij ASVZ. Over het inbedden van energiebeheer in de organisatie, het selecteren van een energiemanagementsysteem en leverancier, implementeren, de bevindingen na één jaar, de gerealiseerde besparingen en de uitdagingen voor de komende tijd.

Lees verder
Care

CASE: Noorderbreedte combineert levensduurverlenging en energiebesparing

Noorderbreedte, een organisatie voor ouderenzorg in Friesland, greep een midlife renovatieproject van één van hun locaties aan voor verduurzaming. Lees in dit praktijkvoorbeeld hoe ze hiermee een daling met 20% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot wisten te realiseren.

Lees verder
Care

Maatregel: Lagetemperatuur­verwarming (LTV)

Lagetemperatuurverwarming (LTV) is een duurzaam alternatief voor traditionele verwarming. Het is vaak zuiniger en maakt gebruik van duurzame lage-temperatuur bronnen mogelijk. In deze Stimular-Maatregel lees je welke opties het beste bij welke situaties passen.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.