Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

informatieplicht en EED

Gebruik de CO2-routekaart en CO2-reductietool voor de informatieplicht en EED-rapportage.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorgorganisaties met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

Hulpmiddel

Handvat duurzaam materiaalgebruik in de bouw

Geactualiseerde praktische digitale handleiding over duurzaam materiaalgebruik en circulair bouwen van Stichting Stimular. Het handvat is ook interessant voor opdrachtgevers van bouwprojecten.

Lees verder
Hulpmiddel

Handleiding: Van split naar shared incentive

Handleiding bij de infographic wegwijzer split incentive. Deze publicatie geeft nuttige handvatten en achtergrondinformatie om met je verhuurder in gesprek te gaan en zo de weg ‘van split naar shared incentive’ in te slaan.

Lees verder
Hulpmiddel

Overkoepelend dashboard voor meerdere CO2-reductietools

Handig Excelbestand als je meerdere CO2-reductietools hebt voor je organisatie. Het Overkoepelend dasboard maakt een samenvatting en geeft dit in een overzicht (main dashboard) weer. Update voor versie 2.0 van de CO2-reductietool.

Lees verder
Hulpmiddel

Erkende Maatregelen – praktische toelichting

In het EVZ Vragenuurtje van donderdag 2 november stonden de Erkende Maatregelen centraal. Adviseur Marjon Olijdam liep door de maatregelen heen en gaf praktische toelichtingen. Bekijk hier de opname van de webinar en de bijbehorende presentatie.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.