Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

Doelstellingen care

Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector met het werk aan de klimaatdoelen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling haar plan uit om de klimaatdoelen te halen.

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de portefeuilleroutekaarten.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Recente publicaties voor care

Care

Publicatie: Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op maatschappelijk vastgoed zijn veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch is deze manier van verduurzamen vaak onbenut. In deze publicatie van RVO vind je een stappenplan en allerlei informatie die belangrijk voor je is als je hiermee aan de slag wilt gaan.

Lees verder
Care

Kaart potentieel aquathermie

Van: TNO

Op deze kaart zie je of er aquathermiepotentieel is in de buurt van jouw zorginstelling.

Lees verder
Care

CASE: Zorgorganisatie SGL voldoet met routekaart aan EED-plicht

Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie-instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht!

Lees verder
Care

CASE: Uitbreiding zorgcentrum Avondlicht energieneutraal

Zorgcentrum Avondlicht Herwijnen ging bij de nieuwbouw van 24 kamers van traditioneel naar energieneutraal. Dit is onder andere gerealiseerd door het passief huis-principe.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.