Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

informatieplicht en EED

Gebruik de CO2-routekaart en CO2-reductietool voor de informatieplicht en EED-rapportage.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorgorganisaties met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

Hulpmiddel

Wat moet je wanneer inleveren voor Informatieplicht, EED, EVZ en verzekeraars

Eind 2023 zijn er meerdere deadlines voor verschillende wettelijke plichten en afspraken binnen de zorgsector. In dit overzicht zie je de deadlines, wat je waar moet inleveren en hoe je de routekaart daarbij kunt gebruiken. Met links naar meer informatie op deze website en direct naar het eLoket van RVO.

Lees verder
Maatregel

Slim ventileren met een CO2-meter

Door een CO2-meter te gebruiken om slim te ventileren en luchten, kan onnodig energieverbruik worden verminderd. Het apparaat helpt bij het bepalen van het optimale moment om te ventileren of te luchten op basis van de CO2-concentratie.

Lees verder
Verslag, presentatie

Webinar CO2-reductietool, EED en Informatieplicht

Bekijk dit webinar en leer hoe je als zorgorganisatie de CO2-reductietool inzet voor de EED en Informatieplicht 2023.

Lees verder
Verslag, presentatie

Webinar DUMAVA nieuwe ronde voor zorgorganisaties

Wil je ook van de nieuwe ronde DUMAVA subsidie gebruik maken om 1, 2 of 3 maatregelen of een heel verduurzamingsproject te financieren? Tijdens dit webinar hoor je hoe je als zorgorganisatie van de nieuwe DUMAVA subsidieronde gebruik kunt maken.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.