Care

Care

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de intramurale langdurige zorg. Deze info is ook van toepassing op revalidatie-instellingen.

Care

CO2-­routekaart

Stel een CO2-routekaart op om de plannen voor CO2-reductie van je vastgoed te realiseren.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

ontzorgings­programma

De provincies ondersteunen kleine(re) zorginstellingen met het opstellen van verduurzamings­plannen en de routekaart.

praktijk­voorbeelden

Inspiratie – voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk

Hulp bij de routekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de CO2-routekaarten voor zorgvastgoed.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en in te leveren. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties voor care

Onderzoek

Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg

Rapport van een literatuuronderzoek naar de eisen waar ruimtes bij zorginstellingen voor langdurige zorg aan moeten voldoen om een optimaal binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers. Bevat advies met aanzet voor het opstellen van een programma van eisen (PvE) voor zowel zorginstellingen als leveranciers.

Lees verder
Praktijkvoorbeeld

Neem een kijkje bij duurzaam Careyn

Neem een uniek ‘kijkje in de keuken’ bij de verduurzamingsmaatregelen die zorgorganisatie Careyn heeft uitgevoerd op twee van haar locaties. Kijk rond in de technische ruimtes, op het dak, in een appartement en nog veel meer ruimtes.

Lees verder
Hulpmiddel

De energiebesparingsplicht en andere plichten

Wat is de energiebesparingsplicht en hoe kun je daar aan voldoen? En wat zijn dan de informatieplicht, onderzoeksplicht en de rapportageverplichting? Hoe moet de Erkende Maatregelenlijst (EML) worden gebruikt voor deze plichten? Er is nu een handige startpagina van RVO met overzicht en uitleg.

Lees verder
Hulpmiddel

Hoe je energiebesparing en CO2-doelen kunt monitoren

De doelen van de zorgbranches voor CO2-reductie en energiebesparing vertaald naar individuele zorginstellingen. Met advies over hoe je zelf doelen kunt opstellen en het monitoren en rapporteren van de voortgang hierop.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.