Hoe neem ik panden mee die worden of zijn afgestoten of gesloopt of vernieuwd?

Hoe neem ik panden mee die worden of zijn afgestoten of gesloopt of vernieuwd?

Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op het energieverbruik en de CO2-uitstoot!

Situatie 1: De vervangende nieuwbouw wordt opgeleverd in 2023 of later

Als de vervangende nieuwbouw opgeleverd wordt in 2023 of later dan neem je het gebruiksoppervlak mee op het tabblad Nieuwbouw. In dat geval worden de kengetallen op dit tabblad gebruikt om het energieverbruik in de toekomst te berekenen. Desgewenst kan je die aannames aanpassen.

Situatie 2: Er is al nieuwbouw voor een gesloopte locatie

In de CO2-tool maak je daartoe een tabblad voor het gebouw. Noem die bijv. “Locatie … (o)” en vul je algemene gebouwgegevens in (i.i.g. m2 GO), het jaar van sloop/afstoot en het energieverbruik vanaf 2018.

Als er al vervangende nieuwbouw is, maak je daarvoor ook een tabblad. Noem die bijv. “Locatie …. (n)”. Vul ook hier algemene gegevens in (i.i.g. GO) het energieverbruik. Zorg dat het energieverbruik van de oudbouw en de nieuwbouw niet dubbelt in het jaar waarin beide in gebruik waren. Op welk tabblad je het energieverbruik van het laatste jaar van de oudbouw en het eerste jaar van de nieuwbouw invult, maakt niet uit.

Situatie 3: Terrein met meerdere gebouwen die deels gesloopt/gerenoveerd worden

Je hebt een terrein met meerdere gebouwen, waarvan er komende jaren een of meerdere gesloopt en herbouwd of gerenoveerd worden.

  • Je kan ieder gebouw op een eigen tabblad zetten. Dan gebruik je situatie 1 en 2 om de sloop/nieuwbouw te modelleren. Het inplannen van maatregelen is dan per gebouw en inschattingen van kosten en besparingen redelijk nauwkeurig. Maar, als er maar één energiemeter is, moet je het energieverbruik van de individuele gebouwen schatten. Daar zit dan een grote onnauwkeurigheid.
  • Je kan één tabblad voor het hele terrein gebruiken. Voeg voor de sloop/nieuwbouw een maatregel toe. Schat gas-, warmte- en elektrareductie (of toename) en vul die in. Voordeel is dat je niet het energieverbruik per gebouw hoeft te schatten. En, de Informatieplicht is per terrein. Nadeel is dat je aan een maatregelenoverzicht van meerdere gebouwen samen niet zo veel hebt voor je eigen werkplan: kosten en besparingen zijn te grof ingeschat.

Heb je de routekaart nodig voor de Milieuthermometer Zorg?

Een instelling kan er bij certificering voor de Milieuthermometer Zorg voor kiezen om op een vestiging waar meerdere gebouwen staan bepaalde gebouwen uit te sluiten. Dit wordt expliciet op het certificaat gemeld. Voor brons geldt bijvoorbeeld: “toegestaan mits dit minder dan 25% gebouwoppervlak betreft, of de uitgesloten gebouwen worden binnen 5 jaar gerenoveerd/gesloopt/afgestoten.”

Ook dan is het verstandig deze panden wél in de de routekaart op te nemen.