Hoe neem ik panden mee die worden afgestoten of gesloopt?

Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op de CO2-uitstoot!

In de CO2-tool maak je daartoe een tabblad voor het gebouw en vul je algemene gebouwgegevens in (m2 BVO en energieverbruik) én het jaar van sloop/afstoot. Als er vervangende nieuwbouw is neem je het BVO daarvan mee op het tabblad Nieuwbouw.

Voor de routekaart is het niet nodig om ook maatregelen in te plannen in gebouwen die op korte termijn (bijv. binnen 5 jaar) gesloopt worden. De investeringen en besparingen zullen klein zijn t.o.v. sloop/afstoot en dus weinig invloed hebben op de routekaart van de hele instellingen.

Gebruik je de routekaart met de CO2-tool voor de EED?

Dan ben je verplicht de Erkende Maatregelen voor deze gebouwen te beoordelen en in te vullen. Mogelijk kan je afspraken maken met het bevoegd gezag om andere maatregelen/gebouwen prioriteit te geven. Meerdere toezichthouders verwachten echter dat Erkende Maatregelen met een terugverdientijd korter dan de resterende tijd wél opgepakt worden.

Heb je de routekaart nodig voor de Milieuthermometer Zorg?

Een instelling kan er bij certificering voor de Milieuthermometer Zorg voor kiezen om op een vestiging waar meerdere gebouwen staan bepaalde gebouwen uit te sluiten. Dit wordt expliciet op het certificaat gemeld. Voor  brons geldt bijvoorbeeld: “toegestaan mits dit minder dan 25% gebouwoppervlak betreft, of de uitgesloten gebouwen worden binnen 5 jaar gerenoveerd/gesloopt/afgestoten.”

Ook dan is het verstandig deze panden wél in de de routekaart op te nemen.