CO2-reductietool downloaden

CO2-reductietool downloaden

De CO2-Reductietool is een instrument in Excel dat je kan gebruiken om het effect van maatregelen op jouw CO2-footprint en energieverbruik inzichtelijk te maken. De tool is kosteloos te downloaden en gebruiken. Volg de wegwijzer routekaart om de tool juist in te vullen.

Nieuwe gebruikers

Heb je nog niet eerder met de CO2-Reductietool gewerkt? Download de tool dan hieronder (Nieuwe gebruikers – CO2-Reductietool Zorg (versie 1.3.1)). Je kan direct aan de slag met de nieuwe kengetallen voor de kosten en energiebesparingen.

Nieuwe gebruikers - C02-Reductietool Zorg (versie 1.3.1.)

Update van versie 1.3 naar versie 1.3.1

De CO2-Reductietool is in september 2022 vernieuwd en werkt nu in versie 1.3.1. Je kunt jouw CO2-reductietool updaten van versie 1.3 naar versie 1.3.1 met het Excelbestand hieronder: Kengetallen Update 2022.

De nieuwe kengetallen voor het berekenen van de kosten en energiebesparing per maatregel zijn actueler en nauwkeuriger. Ze zijn voorzien van toelichtingen en bronnen, en opgesplitst in een set voor kleine en middelgrote gebouwen. Tevens zijn enkele reparaties doorgevoerd. Hoe je jouw reductietool update staat uitgelegd in het update-Exceldocument.

Huidige gebruikers - Kerngetallen update (1.3.1)

Overkoepelend dashboard

Wil je meer dan 50 locaties invullen? Dan kan je gebruik maken van de meerdere ingevulde Exceltools en een Main dashboard waarin je (tot 10) Excelbestanden samenvat: Main Dashboard – behorend bij CO2 Reductietool Zorg, 2020, MPZ.

Huidige gebruikers - Kerngetallen update (1.3.1)

Nieuwe gebruikers - C02-Reductietool Zorg (versie 1.3.1.)