Hoe vul ik opbrengst van zonnepanelen in in de CO2-tool?

Hoe vul ik opbrengst van zonnepanelen in in de CO2-tool?

Als je zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen vul je de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in bij Opwek PV (kWh): cel U37 t/m AN37. I.i.g. voor 2022 en liefst ook voor eerdere jaren t/m 2018.

In de omvormer of in het monitoringssysteem van de panelen vind je de totale hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Of bereken: aantal panelen x piekvermogen per paneel (Wp) x 0,87 (opbrengst in kWh/Wp).

Je kan hier niet meer stroom invullen dan de totale hoeveelheid ingekochte elektriciteit. Zorglocaties leveren immers zelden stroom terug op jaarbasis. De CO2-tool is niet gebouwd op de enkele locaties die op jaarbasis wel meer stroom opwekken dan gebruiken.

Vul bij elektriciteitsinkoop de totale inkoop op de meter in. Bij teruglevering trek je die hoeveelheid er af. Voorbeeld: 100.000 kWh inkoop, 30.000 teruglevering, vul dan 70.000 kWh in bij elektriciteitsinkoop.