Hoe vul ik opbrengst van zonnepanelen in in de CO2-tool?

Hoe vul ik opbrengst van zonnepanelen in in de CO2-tool?

Als je zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen vul je dit als volgt in.

Opwek PV (kWh): cel U37 t/m AN37

Hier vul je de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit in. I.i.g. voor 2022 en liefst ook voor eerdere jaren t/m 2018.

  • In de omvormer of in het monitoringssysteem van de panelen vind je de totale hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Of bereken: aantal panelen x piekvermogen per paneel (Wp) x 0,87 (opbrengst in kWh/Wp).
  • Je kan hier niet meer stroom invullen dan de totale hoeveelheid verbruikte elektriciteit. Zorglocaties leveren immers zelden stroom terug op jaarbasis. De CO2-tool is niet gebouwd op de enkele locaties die op jaarbasis wél meer stroom opwekken dan verbruiken.
    Desgewenst kan je die stroom verrekenen bij een ander gebouw. Dat levert op portefeuilleniveau dan een correct plaatje op. Maar let op, op dat locatietabblad wordt de WEii dan niet goed berekend (daarvoor mag je immers niet duurzame stroom uit een ander gebouw meetellen).

Elk. inkoop (kWh): cel U31 t/m AN31

Vul hier netto inkoop op de meter in. Bij teruglevering trek je die hoeveelheid teruggeleverde stroom er af. Voorbeeld: 10.000 kWh inkoop, 3.000 teruglevering (als op opwekmomenten meer wordt opgewekt dan verbruikt), vul dan 7.000 kWh in bij elektriciteitsinkoop.

Bij kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen resulteert dit in een verschillende factuur. Kleinverbruikaansluitingen betalen, in dit voorbeeld, 7.000 kWh (zolang er nog gesaldeerd mag worden). Grootverbruikaansluitingen betalen in dit voorbeeld 10.000 kWh en krijgen voor 3.000 kWh een (veel lagere) terugleververgoeding. Voor hen kost die 7.000 kWh meer.

De CO2-reductietool rekent alsof alle gebouw kleinverbruikaansluitingen zijn. Voor grootverbruikaansluitingen betekent dat dat de terugverdientijd van elektriciteitsbesparende maatregelen in de praktijk korter zal zijn dan door de CO2-tool ingeschat. Dit valt weg t.o.v. andere onzekerheden (ontwikkeling energietarieven, kosteninschattingen).