CO2-routekaart

CO2-routekaart

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

CO2-routekaart

Wat is een CO2-routekaart

Een CO2-routekaart  laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de ingeplande maatregelen en de verwachtte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

Waarom een CO2-routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en op te sturen. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Praktijkvoorbeelden

Begin klein en breid het stapsgewijs uit

St. Antonius ziekenhuis, Marchel van Gameren
St. Antonius ziekenhuis deelt de jarenlange ervaring die ze heeft met energiebeheer, zoals de afwegingen bij de aanpak en de keuze van de tools. Lees hoe energiebeheer zoveel meer voordelen heeft dan alleen energiebesparing.

BovenIJ ziekenhuis aangesloten op stadsverwarming

BovenIJ ziekenhuis, Willy Frits (teamhoofd algemene techniek)
Het ziekenhuis is overgestapt van aardgas op warmte van het stadswarmtenet. Met deze restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie bespaart BovenIJ 50% CO2.

Kennisbank

In de kennisbank vind je hulpmiddelen, informatie over energiebesparende maatregelen, praktijkvoorbeelden, kennisartikelen en -media. Alle informatie om aan de slag te gaan en om het gesprek aan te gaan met je leveranciers, bestuur, collega’s, etc.