Hoe lever ik mijn routekaart in?

Als je je portefeuilleroutekaart inlevert kan EVZ een sectorale routekaart maken waardoor we meer inzicht krijgen in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen.

In de wegwijzers (Wegwijzer routekaart care of Wegwijzer routekaart cure) staat beschreven hoe je jouw routekaart inlevert.