Routekaart inleveren

Routekaart inleveren

CO2-routekaart opgesteld? Stuur m op naar EVZ! Hiermee zet je je organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Door de routekaart in te leveren kunnen we als samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen.

1. Controleer je routekaart voordat je deze inlevert

Deze checklist helpt je om te beoordelen of de routekaart compleet is en bruikbaar voor de sectoranalyse (bijvoorbeeld op bugs). Maar ook of de inhoud logisch is (bijvoorbeeld: geen aardgasverbruik met een waarde onder nul, of geen combinatie van warmtepomp met een WKO).
Vergeet niet ook het document waarin de bestuurlijke ondersteuning en betrokkenheid is vastgelegd.

2. Routekaart inleveren: via het contactformulier

Lever je routekaart in via het contactformulier op deze website. Lever bij voorkeur de excel met macro’s in (dus niet de versie zonder macro’s die je mogelijk voor de EED hebt gemaakt).

Routekaart met andere tool inleveren

Gebruikt jouw organisatie een andere tool dan de CO2-reductietool van EVZ? Geen probleem. We hebben een handzaam invulformulier monitoring routekaarten gemaakt. Neem hier je resultaten in over zodat we de routekaart van jouw organisatie kunnen meenemen in de sectorroutekaart en analyse. Verder gaat het zoals hierboven beschreven.

3. Vragenformulier

Vul ook dit vragenformulier in, zodat wij je routekaart beter kunnen interpreteren en analyseren voor de monitoring. Als je het vergeten bent, bellen we je waarschijnlijk om te vragen het alsnog te doen.

Sectorbrede analyse

Mede namens de brancheorganisaties (Actiz, VGN en de Nederlandse ggz) ontvangt EVZ graag zo snel mogelijk de routekaart van jouw organisatie om deze te kunnen analyseren. Het doel is om een sectorbreed beeld te kunnen schetsen over de voortgang van de klimaataanpak. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld knelpunten signaleren en aanbevelingen doen voor beleid.

Neem bij vragen contact op met de EVZ-contactpersoon voor je branche:

  • ActiZ: Penny Senior (p.senior@actiz.nl) en Marlou Boers (m.boers@actiz.nl)
  • VGN: Irene Smith (ismith@vgn.nl)
  • de Nederlandse ggz (ddwild@denederlandseggz.nl)
Wat gebeurt er met de gegevens?

EVZ analyseert de ingeleverde routekaarten. Voor inhoudelijke analyses worden de gegevens standaard alleen anoniem in aggregaties gebruikt. De uitkomsten van deze analyses worden gedeeld met de zorgbranches en de ministeries die betrokken zijn bij het klimaatakkoord. Daarnaast worden ze gepresenteerd in webinars en rapporten op deze website. 

Concrete voorbeelden zijn waardevol!

Mogen we de routekaart van jullie instelling als concreet voorbeeld gebruiken? Daarmee kunnen we waardevolle inspiratie en tips geven aan andere organisaties. Natuurlijk gaan we altijd eerst in overleg over hoe de data wordt gebruikt en wat er wel en niet kan worden gedeeld. Geef in het vragenformulier aan als we jullie routekaart als voorbeeld kunnen inzetten.