Is het verplicht om een CO2-routekaart te maken?

Is het verplicht om een CO2-routekaart te maken?

Op dit moment is er geen wettelijke verplichting om een CO2-routekaart te maken. Wel is er, door middel van de Green Deal, een morele verplichting om met verduurzaming bezig te gaan. De branches roepen hun leden op om daar gehoor aan te geven. Dit wordt versterkt door het feit dat de zorgverzekeraars nu ook vragen om portefeuilleroutekaarten. De routekaarten zijn een instrument om de eigen regie op het vraagstuk van verduurzaming vast te houden. Mocht er gekozen worden de portefeuilleroutekaart toch niet uit te werken, wees er dan bewust van dat er wetgeving volgt die naar verwachting de handelingsvrijheid en mogelijkheid tot het kiezen van een eigen aanpak inperken; voorbeeld hiervan zijn onder meer de wijkaanpakken van de gemeenten of eindnormeringen.