Is het verplicht om een portefeuilleroutekaart te maken?