Hoe monitor ik de voortgang van de CO2-routekaart?

Hoe monitor ik de voortgang van de CO2-routekaart?

Om als zorgorganisatie te meten hoever je op weg bent om een bijdrage te leveren aan het landelijke doel van 55% CO2-reductie in 2030 is energiemonitoring (gasverbruik, warmteverbruik, elektriciteitsverbruik en elektriciteitsopwekking) en een CO2-footprint van je organisatie over de afgelopen jaren eigenlijk onmisbaar. Als doelstelling kan de organisatie het beste sturen op een doel uitgedrukt in kWh per m2 BVO of GO (met de WEii indicator), naast het doel aardgasvrij. Voor zorgorganisaties geldt de Paris Proof standaard van ongeveer 80 kWh/m2 GO in 2050.

 

Lees hier meer over in de publicatie Monitoring energie en CO2-doelen door de zorgorganisatie