Over ons

Over ons

OVER HET EXPERTISE­CENTRUM

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. Hiermee ondersteunen we de zorgsector bij het werk aan de klimaatdoelen: 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.

Een belangrijke rol van het EVZ is het  faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Via de website kunnen de benodigde bestanden hiervoor worden gedownload en ook weer worden ingeleverd. Het EVZ geeft hulp en advies bij het invullen en checkt alle ingeleverde routekaarten. Daarnaast publiceert het EVZ vele kennisartikelen met duidelijke praktijkvoorbeelden en tips. Er worden bijeenkomsten en webinars georganiseerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stichting Stimular, het Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed.

OVER HET KENNIS- EN INNOVATIEPLATFORM

Het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen ondersteunen. Dit platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorgorganisatie heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken.

Links andere sectoren
Neem contact op

Contact

Stel hier je vraag

Meer informatie

Veel informatie kun je vinden bij de veelgestelde vragen.

Staat het antwoord dat je zoekt er niet tussen: