Over ons

OVER HET EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer.

Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed.

OVER HET KENNIS- EN INNOVATIEPLATFORM

Het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen ondersteunen. Dit platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken.

Links andere sectoren
Neem contact op

Contact

Stuur ons je vraag!

Meer informatie

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?