Cure

Cure

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

Cure

CO2-­Routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

praktijk­voorbeelden

Voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk. Bekijk de routekaarten van meerdere organisaties, lees over o.a. energiebeheer bij St. Antonius, restwarmte voor de buren van Reinier de Graaf en de duurzame nieuwbouw van Amphia.

nog een blok

In dit blok kunnen we nog een onderdeel van de website onde de aandacht brengen, maar nu staat het verborgen via Geavanceerd > Responsive.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties cure

Hulpmiddel

Subsidies & financiële regelingen voor energiebesparing

Deze publicatie geeft een actueel overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorgorganisaties gebruik van kunnen maken bij verduurzaming. Update (mei 2024) bevat onder andere actuele informatie over de DUMAVA subsidieregeling, EIA, MIA/Vamil en over de SZGW subsidieregeling.

Lees verder
Hulpmiddel

Overzicht verplichtingen voor verduurzamen van utiliteitsbouw

Handig schematisch overzicht met de verplichtingen ten aanzien van CO2-reductie voor de utilititeitsbouw tot 2030.

Lees verder
Hulpmiddel

EED en de Rapportageplicht Werkgebonden Mobiliteit (WPM)

Je kunt de gegevens die je voor de EED-rapportage bijhoudt deels gebruiken voor de rapportageplicht werkgebonden mobiliteit. Daarbij is het goed om te weten hoe je deze kunt gebruiken en wat je nog moet aanpassen of aanvullen.

Lees verder
Hulpmiddel

Wetchecker energiebesparing

Online tool van RVO om te checken aan welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing je als organisatie moet voldoen.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.