Cure

Cure

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

Cure

CO2-­Routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

praktijk­voorbeelden

Voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk. Bekijk de routekaarten van meerdere organisaties, lees over o.a. energiebeheer bij St. Antonius, restwarmte voor de buren van Reinier de Graaf en de duurzame nieuwbouw van Amphia.

nog een blok

In dit blok kunnen we nog een onderdeel van de website onde de aandacht brengen, maar nu staat het verborgen via Geavanceerd > Responsive.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties cure

Hulpmiddel

Handvat duurzaam materiaalgebruik in de bouw

Geactualiseerde praktische digitale handleiding over duurzaam materiaalgebruik en circulair bouwen van Stichting Stimular. Het handvat is ook interessant voor opdrachtgevers van bouwprojecten.

Lees verder
Hulpmiddel

Handleiding: Van split naar shared incentive

Handleiding bij de infographic wegwijzer split incentive. Deze publicatie geeft nuttige handvatten en achtergrondinformatie om met je verhuurder in gesprek te gaan en zo de weg ‘van split naar shared incentive’ in te slaan.

Lees verder
Hulpmiddel

Erkende Maatregelen – praktische toelichting

In het EVZ Vragenuurtje van donderdag 2 november stonden de Erkende Maatregelen centraal. Adviseur Marjon Olijdam liep door de maatregelen heen en gaf praktische toelichtingen. Bekijk hier de opname van de webinar en de bijbehorende presentatie.

Lees verder
Praktijkvoorbeeld

Laat je rondleiden in duurzaam ziekenhuis St Jansdal

Neem een uniek ‘kijkje in de keuken’ bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en bestudeer de verduurzamingsmaatregelen die ze hebben uitgevoerd van dichtbij. Kijk rond op het dak, in de technische ruimtes, in een patiëntenkamer, in de apotheek, zelfs in de operatiekamer en nog veel meer ruimtes!

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.