Cure

Cure

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

Cure

CO2-­Routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

praktijk­voorbeelden

Voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk. Bekijk de routekaarten van meerdere organisaties, lees over o.a. energiebeheer bij St. Antonius, restwarmte voor de buren van Reinier de Graaf en de duurzame nieuwbouw van Amphia.

nog een blok

In dit blok kunnen we nog een onderdeel van de website onde de aandacht brengen, maar nu staat het verborgen via Geavanceerd > Responsive.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties cure

Praktijkvoorbeeld

Radboud UMC nieuwe hoofdgebouw praktijkvoorbeeld duurzame nieuwbouw

Praktijkvoorbeeld van duurzame nieuwbouw bij een zorginstelling van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen met BREAAM-NL Excellent certificering.

Lees verder
Maatregel

Slim ventileren met een CO2-meter

Door een CO2-meter te gebruiken om slim te ventileren en luchten, kan onnodig energieverbruik worden verminderd. Het apparaat helpt bij het bepalen van het optimale moment om te ventileren of te luchten op basis van de CO2-concentratie.

Lees verder
Hulpmiddel

De energiebesparingsplicht en andere plichten

Wat is de energiebesparingsplicht en hoe kun je daar aan voldoen? En wat zijn dan de informatieplicht, onderzoeksplicht en de rapportageverplichting? We hebben een overzicht opgesteld en verwijzen naar de handige startpagina van RVO met uitleg.

Lees verder
Hulpmiddel

Hoe je energiebesparing en CO2-doelen kunt monitoren

De doelen van de zorgbranches voor CO2-reductie en energiebesparing vertaald naar individuele zorgorganisaties. Met advies over hoe je zelf doelen kunt opstellen en het monitoren en rapporteren van de voortgang hierop.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.