Cure

Cure

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

Cure

CO2-­Routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Circulair Bouwen

Binnenkort: Informatie en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met circulair bouwen.

praktijk­voorbeelden

Voorbeelden van verduurzaming van vastgoed in de praktijk. Bekijk de routekaarten van meerdere organisaties, lees over o.a. energiebeheer bij St. Antonius, restwarmte voor de buren van Reinier de Graaf en de duurzame nieuwbouw van Amphia.

nog een blok

In dit blok kunnen we nog een onderdeel van de website onde de aandacht brengen, maar nu staat het verborgen via Geavanceerd > Responsive.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Nieuws

De CO2-­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om een CO2-routekaart voor zorgvastgoed op te stellen en op te sturen. In een routekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een CO2-routekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Recente publicaties cure

renovatie

Renovatiestandaard

De renovatiestandaard is een nu nog vrijwillige maar straks verplichte energieprestatienorm voor je gebouwen. Zorg dat je hier rekening mee houdt bij het plannen van je verbouwing. Meer informatie vind je via dit hulpmiddel.

Lees verder
beleid/bestuur

Roadshow presentatie: Bouwen aan Bestuurlijk Draagvlak – Roeland Brouns ’s Heeren Loo

Roeland Brouns (’s Heeren Loo) geeft handvatten om draagvlak in je bestuur te krijgen voor de routekaarten-aanpak en strategische verduurzaming van het vastgoed. Presentatie van deelsessie tijdens de CO2-routekaart roadshow nov-dec 2022.

Lees verder
CO2-routekaart

Roadshow presentatie: De Volgende Etappe – Adriaan van Engelen MPZ

Adriaan van Engelen laat zien voor welke uitdagingen zorginstellingen staan met verduurzaming van hun vastgoed en hoe de Green Deal Zorg 3.0, de routekaarten en het EVZ helpen bij de aanpak. Plenaire presentatie op de CO2-routekaart Roadshow nov-dec 2022.

Lees verder
Onderzoek

Duurzaamheid in de inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen duurzaamheid op in de inkoopvoorwaarden. De routekaart CO2-reductie voor de vastgoedportefeuille komt hier ook in terug. Waar wordt om gevraagd? EVZ bekeek dit voor de tien bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangesloten zorgverzekeraars (ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) en voor de zorgkantoren.

Lees verder

aan de slag met circulair bouwen

Vermindering van grondstofgebruik is een belangrijk thema bij bouw en renovatie èn ook een belangrijk onderdeel van CO2-reductie.
De nieuwe wegwijzer Circulair bouwen biedt kennis en praktijkervaringen om hiermee aan de slag te gaan.