Cure

Cure

Verduurzaming van zorgvastgoed

In dit deel lees je meer over het verduurzamen van zorgvastgoed van de ziekenhuizen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor de portefeuilleroutekaart de tools voor de care.

Cure

Doelstellingen cure

Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Portefeuilleroutekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Hulp bij de routekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.

Recente publicaties

Care

Publicatie: Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op maatschappelijk vastgoed zijn veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch is deze manier van verduurzamen vaak onbenut. In deze publicatie van RVO vind je een stappenplan en allerlei informatie die belangrijk voor je is als je hiermee aan de slag wilt gaan.

Lees verder
Care

Kaart potentieel aquathermie

Op deze kaart zie je of er aquathermiepotentieel is in de buurt van jouw zorginstelling.

Lees verder
Cure

Handleiding: Rekenmodel voor de sectorale routekaart cure

De handleiding en het rekenmodel kunnen verschillende scenario’s worden vergeleken. Dit geeft ziekenhuizen inzicht in de effecten van de maatregelen tussen nu en 2050.

Lees verder
Care

Publicatie: Subsidies & financiële regelingen voor energiebesparing

Deze publicatie geeft een overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken bij verduurzaming.

Lees verder

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.