EED-rapport met CO2‑reductietool

EED-rapport met CO2‑reductietool

EED-rapport met CO2‑reductietool

De CO2-reductietool kan in combinatie met het bijbehorende EED-format  gebruikt worden als EED-rapport. Dit heeft Milieuplatform Zorgsector met RVO afgesproken.

Het combineren van de EED en de routekaart scheelt je veel tijd. Als je het EED-rapport maakt met behulp van de CO2-reductietool, heb je meteen een mooie start of update van de CO2-routekaart voor jouw zorgorganisatie.

EED 2023/2024 in het kort

De Energie Efficiency Richtlijn (EED) is een verplichte energie-audit die eens in de vier jaar moet worden uitgevoerd. Doel van de EED is om informatie te verkrijgen over het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen. De deadline van de EED is vier jaar nadat de vorige audit is ingediend. Dit is dus per organisatie verschillend.

De EED is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 fte óf een jaaromzet van >50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen zijn EED-plichtig. Lees verder bij RVO.

Instructies

Download het format voor de EED in onze Kennisbank. De instructies voor het aanleveren van de EED bij RVO staan in het format.

De EED gaat over alle vastgoed, ook de gehuurde en verhuurde panden. Meer over EED en huurvastgoed.

Tips voor EED-audit 2023/2024

Stimular, Marjon Olijdam, adviseur
Grijp de EED-audit aan als kans om daadwerkelijk te komen tot besparingen op energiekosten en andere verduurzamingsmaatregelen. In deze blog van Stimular krijg je handige tips voor meer grip op het energieverbruik en de potentiële besparingen.

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair
Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.