EED-rapport met CO2‑reductietool

EED-rapport met CO2‑reductietool

EED-rapport met CO2‑reductietool

De CO2-reductietool kan in combinatie met het bijbehorende EED-format  gebruikt worden als EED-rapport. Dit heeft Milieuplatform Zorgsector met RVO afgesproken.

Het combineren van  de EED en de routekaart scheelt je veel tijd. Als je de EED maakt met de CO2-reductietool, heb je meteen een mooie start met de routekaart van jouw zorgorganisatie (als je die nog niet hebt).

EED 2023/2024 in het kort

De Energie Efficiency Richtlijn (EED) is een verplichte energie-audit die eens in de vier jaar moet worden uitgevoerd. Doel van de EED is om informatie te verkrijgen over het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen. De deadline voor de 3e ronde van de EED is tussen 3 juli 2023 en 31 december 2024. Jullie deadline is vier jaar na de datum dat je de ronde 2 hebt ingeleverd.

De EED is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 fte óf een jaaromzet van >50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen zijn EED-plichtig. Lees verder bij RVO.

Instructies

Download het format voor de EED in de kennisbank. De instructies voor het aanleveren van de EED bij RVO staan in het format. In deze veelgestelde vraag beantwoorden we vragen over het EED-format.

De EED gaat over alle vastgoed, ook gehuurd en verhuurd. Daarover lees je hier verder. 

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair
Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.