EED-format portefeuilleroutekaart care
Hulpmiddel

EED-format portefeuilleroutekaart care

Van: EVZ

Dit format kan samen met de ingevulde CO2-reductietool gebruikt worden om te voldoen aan de eisen voor de energie-audit rapportage (EED) van 2023-2024.

Het EED-format van RVO (en ministerie EZK), de erkende maatregelen energiebesparing (van ministerie IenW) en afspraken voor de portefeuilleroutekaart CO2-reductie (met ministerie BZK) zijn als basis gebruikt.

Het format is afgestemd met RVO.

Publicatiedatum: september 2023

Update 5 december 2023:

Het format is op een paar punten aangepast/verbeterd. De belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen:

  • Tabel 1 en 5 zijn aangepast om het invullen gemakkelijker/logischer te maken
  • De CO2-emissiefactoren zijn aangepast aan de meest recente cijfers
  • Verwijzingen naar de CO2-reductietool zijn aangepast om bij de nieuwe versie van de tool aan te sluiten
  • Voor het referentiejaar is toelichting toegevoegd zodat de CO2-reductietool beter ingezet kan worden binnen de kaders van de EED-eisen.

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair

Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.

Lees meer