EED-format portefeuilleroutekaart care

Van: EVZ

Dit format kan samenmet de ingevulde CO2-reductietool gebruikt worden om te voldoen aan de eisen voor de energie-audit rapportage (EED).

Het EED-format van RVO (en ministerie EZK), de erkende maatregelen energiebesparing (van ministerie IenW) en afspraken voor de portefeuilleroutekaart CO2-reductie (met ministerie BZK) zijn als basis gebruikt.

Publicatiedatum: november 2020