EED-format portefeuilleroutekaart care
Hulpmiddel

EED-format portefeuilleroutekaart care

Van: EVZ

Dit format kan samen met de ingevulde CO2-reductietool gebruikt worden om te voldoen aan de eisen voor de energie-audit rapportage (EED) van 2023-2024.

Het EED-format van RVO (en ministerie EZK), de erkende maatregelen energiebesparing (van ministerie IenW) en afspraken voor de portefeuilleroutekaart CO2-reductie (met ministerie BZK) zijn als basis gebruikt.

Het format is afgestemd met RVO.

Publicatiedatum: september 2023

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair

Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.

Lees meer