EED en de Rapportageplicht Werkgebonden Mobiliteit (WPM)
Hulpmiddel

EED en de Rapportageplicht Werkgebonden Mobiliteit (WPM)

In dit artikel leggen we uit in hoeverre je de vervoersregistratie voor de EED-audit kunt gebruiken voor de nieuwe Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM). Veel zorgorganisaties gebruiken de CO2-reductietool en het bijbehorende EED-format om aan de EED-auditplicht te voldoen. Daarvoor verzamelen ze ook gegevens over hun mobiliteit. Om de administratielast te beperken kun je deze gegevens met een paar aanpassingen en aanvullingen gebruiken voor WPM.

Wat is de WPM ook al weer?

Organisaties met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht de kilometers van het zakelijk en woon-werkverkeer te registreren en hier jaarlijks over te rapporteren. EED-plichtige zorgorganisaties zullen ook aan de WPM moeten voldoen.

Het indienen doe je met een digitaal formulier op de website van RVO.nl. Met de ingevulde kilometers, type voertuig en brandstof wordt de CO2-uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer van je organisatie berekend. Dit krijg je als rapportage na het indienen.

Het eerste rapport over 2024 kan bij uitzondering als halfjaarrapportage ingediend worden. Het moment van indienen is uiterlijk 30 juni 2025.

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide instructie (‘Handreiking voor werkgevers’) gemaakt voor het verzamelen van de gegevens voor de WPM.

Wat zijn de verschillen tussen EED en WPM-rapportage?

DE EED is vooral gericht op het brandstofverbruik voor vervoer en het verlagen daarvan. Organisaties moeten voor de EED de liters brandstof/kWh elektriciteit voor eigen en lease voertuigen registreren. De WPM komt voort uit het klimaatakkoord en gaat daarom vooral over de CO2-uitstoot van het vervoer. Dat wordt berekend aan de hand van gereden kilometers. De WPM is een rapportage op basis van kilometers. Daarnaast zijn er verschillen in welke typen vervoer/voertuigen in de rapportage moeten worden meegenomen. We zetten het hieronder voor je op een rijtje.

In hoeverre kunnen de EED-gegevens worden gebruikt voor WPM?

Het grootste verschil is dus de eenheid waarin er wordt gerapporteerd. Maar je kunt de EED-gegevens wel gebruiken. Liters brandstof/kWh elektriciteit uit de EED kunnen omgerekend worden naar gereden kilometers voor de WPM. In de ‘Handreiking voor werkgevers‘ staat een omzettingstabel die je hiervoor kunt gebruiken (Bijlage 3, pagina 44).

Daarbij zijn er een aantal andere aanpassingen die je moet maken voor de WPM rapportage. Bepaalde typen voertuigen moet je niet meenemen bij WPM, maar andere soorten vervoer/kilometers moeten je juist aan de WPM toevoegen.

Wel in EED, niet in WPM

 • Geregistreerde kilometers van eigen/lease voertuigen – bepaalde voertuigen uitsluiten
  Als je ervoor hebt gekozen om de geregistreerde gereden kilometers van eigen/lease voertuigen aan de EED-rapportage toe te voegen, kun je deze gebruiken voor een deel van de rapportage van zakelijk verkeer in de WPM. Daarbij moet je voor de WPM een aantal voertuigen niet meenemen:

  • grijze kentekens
  • goederenvervoer
  • vlieg- en vaarverkeer
  • gereden kilometers door medewerkers die minder dan 0,5 fte werken.

Niet in EED, wel in WPM

Voor de EED moet alleen gerapporteerd worden over alle ritten met zakelijke voertuigen die energie verbruiken. De WPM verplicht rapportage over alle zakelijke ritten met eigen vervoermiddelen en lease-vervoermiddelen, inclusief motor-, brom- en (e-)fietsen of lopen. Voor WPM moeten er dus nog gegevens bovenop de EED-gegevens verzameld/gerapporteerd worden.

 • Ritten met de fiets of lopend
 • Gedeclareerde zakelijke kilometers
 • Woon/werk verkeer van medewerkers die meer dan 0,5 fte werken
 • Zakelijke mobiliteitsdienstverleners
  Denk hierbij aan OV en aanbieders van deelauto’s/-fietsen of van integrale mobiliteitsoplossingen. Ook dienstverleners die mobiliteitsregistratie aanbieden vallen hieronder.

Wat geeft het meest realistische beeld van je CO2-uitstoot?

Het digitale formulier berekent met je ingevulde gegevens de CO2-uitstoot van je zakelijk en woon-werk verkeer. De uitkomst is waarschijnlijk lager dan het vervoer-gerelateerde deel van je CO2-footprint voor de EED. Dit komt door:

 • Afbakening van de WPM: er worden andere vervoerscategorieën meegenomen dan in de EED.
 • Berekening: in de WPM wordt gerekend met gereden kilometers in plaats van brandstofverbruik in de EED.
 • Gebruik van Tank-to-Wheel CO2-emissiefactoren in de WPM.
  Hierbij wordt de productie van brandstof niet wordt meegeteld, terwijl dit wel wordt meegerekend bij de Well-to-Wheel factoren die meestal gebruikt worden voor de EED.

De EED geeft een realistischer beeld van je daadwerkelijke CO2-footprint van het zakelijk verkeer dan de WPM. Alleen ontbreekt bij de EED het woon-werk verkeer en dat wordt weer wel bij WPM meegenomen.

Voor een realistische en complete CO2-footprint van het vervoer adviseert Stimular dan ook om te monitoren in een CO2-footprintcalculator, zoals de Milieubarometer. Veel zorgorganisaties gebruiken deze ook al voor de Milieuthemometer Zorg. Tevens is het advies om naast de CO2-uitstoot ook het brandstof/elektriciteitsverbruik van het vervoer in je organisatie te monitoren. Het is van belang om zowel de uitstoot als het verbruik te verlagen.

Lees meer over monitoren van energiebesparing en CO2-reductie.