CO2-routekaart voor informatie­plicht, EED, verzekeraars

CO2-routekaart voor informatie­plicht, EED, verzekeraars

De CO2-reductietool is voor care-organisaties te gebruiken voor de rapportages die door verschillende instanties worden gevraagd.

Stel een CO2-routekaart op met de nieuwe versie van de CO2-reductietool (of maak een update) en gebruik deze voor meerdere administratieve verplichtingen.

Gebruik de gegevens uit de CO2-reductietool om te voldoen aan de informatieplicht met het formulier van RVO vóór 1 december 2023.

Lever de CO2-reductietool samen met een EED-oplegger in om te voldoen aan de EED-auditplicht (tip: neem 1 januari 2024 als deadline).

Lever de CO2-tool mét bestuurlijke oplegger in bij EVZ om te voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg.

Kijk voor informatie voor cure onderaan dit bericht.

Informatieplicht

De Informatieplicht geldt voor alle locaties met meer dan 50.000 kWh elektriciteitsgebruik of 25.000 m3 aardgasverbruik. Er is een formulier van RVO dat moet worden ingevuld en ingeleverd via het E-loket. Versie 2 van de CO2-reductietool is een goede basis om dit formulier in te vullen. Lees verder hoe je de CO2-tool gebruikt voor de Informatieplicht. De deadline voor de informatieplicht is 1 december 2023.

Milieu Platform Zorgsector en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en De Nederlandse ggz hebben zich, helaas tevergeefs, hard ingezet om met  gebruik van de CO2-reductietool voor de Informatieplicht de administratieve lasten van de energiebesparingsplicht te verminderen. In eerdere gesprekken met het ministerie van EZK leek dat de ingevulde CO2-reductietool direct zou kunnen worden ingeleverd voor de Informatieplicht. Helaas is dit toch niet mogelijk.

Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED)

De EED-auditplicht geldt voor alle zorgorganisaties met meer dan 250 FTE. De CO2-reductietool kan deze EED-ronde weer worden gebruikt voor de EED-auditplicht. Hiervoor gebruik je het bijbehorend EED-format van EVZ. Lees hier hoe je de EED-audit kunt doen met de CO2-reductietool.

We adviseren om als deadline voor deze ronde 1 januari 2024 aan te houden (ook als je nu een latere deadline hebt). Zo valt je volgende deadline weer samen met de vierjaarlijkse cyclus van de Erkende Maatregelen en nieuwe versie van de CO2-reductietool en daarmee logische volgende update van de CO2-portefeuilleroutekaart.

Zorgverzekeraars

Er is afgesproken met de zorgverzekeraars dat de CO2-routekaart kan worden gebruikt voor eisen met betrekking tot verduurzaming vastgoed voortkomend uit het inkoopkader langdurige zorg.

Zorgbranches (Green Deal 3.0 en Sectorale routekaart)

Zorgverzekeraars en zorgbranches vragen om een portefeuilleroutekaart voor CO2-reductie op te stellen en op te sturen naar EVZ. Zo kan er een nieuwe analyse worden gemaakt en een sectorale routekaart worden opgesteld. Stuur de geüpdatete routekaart mét bestuurlijke oplegger vóór 1 januari 2024 naar EVZ. Ook als jouw zorgorganisatie al eerder een routekaart heeft ingeleverd.

Keurmerk Milieuthermometer Zorg

Een CO2-routekaart is nodig om te certificeren voor de Milieuthermometer Zorg.

Op de website van RVO staat dat een keurmerken als de Milieuthermometer Zorg kan worden gebruikt om invulling te geven aan de EED-plicht. Echter, dit geldt dan alleen voor gecertificeerde locaties. Voor de andere locaties is alsnog een EED-audit nodig. Dit kan dus, zoals eerder toegelicht, een ingevulde CO2-reductietool met EED-oplegger zijn.

Voor de invulling van de Onderzoeksplicht door ziekenhuizen is RVO nog uit aan het zoeken hoe het keurmerk Milieuthermometer Zorg hierin voorziet.

Start met de voorbereiding

Plan tijd in om de CO2-tool te actualiseren of in te vullen, bestuurlijk draagvlak te bouwen en de benodigde opleggers op te stellen. Zie de wegwijzer routekaart care en wegwijzer routekaart cure op de EVZ-site voor een stap voor stap-uitleg voor het opstellen en inleveren van de routekaart.

Zo zorg je ervoor dat je voor 1 januari 2024:

  • een ingevulde routekaart hebt bestaande uit een CO2-reductietool en een bestuursoplegger voor de zorgbranches en zorgverzekeraars. Deze wordt door het EVZ gebruikt voor een sectorbrede analyse en voor het bijhouden van de zorgduurzaam-kaart.
  • de CO2-reductietool met een EED-oplegger kunt gebruiken om aan de EED-plicht te voldoen.
  • de CO2-reductietool kunt gebruiken om aan de Informatieplicht te voldoen.

Advies: maak ook een update als je de routekaart reeds hebt ingeleverd. Met een actuele routekaart op 1 januari 2024 zit je mooi in het ritme van de vierjaarlijkse EED en ben je up-to-date met de nieuwe Erkende Maatregelen. En als er nog geen bestuurlijke oplegger was opgesteld of ingeleverd, doe dit dan ook nu alsnog. Alleen dan is je routekaart compleet!

Ander instrument gebruiken dan de CO2-tool

Het is mogelijk om een ander instrument dan de CO2-reductietool te gebruiken om een CO2-routekaart op te stellen. De afspraken voor de EED gelden alleen voor een CO2-routekaart op basis van de CO2-reductietool. Check met de zorgverzekeraars/zorgkantoren welke eisen ze stellen. Stellen ze extra eisen? Meld dit bij EVZ!

Cure

Voor de cure-organisaties zijn momenteel geen nieuwe afspraken gemaakt.  In de praktijk is de routekaart voor cure bruikbaar als basis voor de informatieplicht-rapportage. Als er aanvullende afspraken voor de cure worden gemaakt dan volgt hierover een nieuwsbericht.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?