De CO2-reductie­tool

De CO2-reductie­tool

De CO2-reductie­tool

Introductie van de CO2-reductietool voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart zorgvastgoed care organisaties. Kenmerken, tips en de tutorial helpen je op weg.

Direct naar de tutorial

Kenmerken van de CO2-reductietool

 • snel inzicht
 • in te vullen door projectleiders vastgoed
 • resultaat goed leesbaar voor bestuurders
 • zelf aan te passen naar de eigen situatie
 • per gebouw in te zetten
 • geeft een cumulatief beeld voor alle gebouwen.

Tips voor invullen

 • Lees Hoe maak ik een portefeuilleroutekaart
 • Start met je eigen panden, maar neem huurpanden uiteindelijk ook mee. In de CO2-tool kun je aangeven of een pand eigendom of huur is. Stop de huurpanden (per verhuurder) in een aparte CO2-tool. Lees verder over huurpanden in de CO2-tool.
 • Werk van groot naar klein.
  • Meerdere kleine locaties (<150 m2) vergelijkbaar in bouwjaar/onderhoud kunnen worden samengevoegd op één tabblad.
  • Als jouw organisatie zeer veel locaties (>50) heeft, raden we je aan meerdere CO2-tools te gebruiken. Dit is ook handig als je routekaarten per regio wilt maken. Met het overkoepelend main dashboard kan je de tools vervolgens samenvatten.
 • Begin bij het invullen van de erkende energiemaatregelen maatregelen die je al weet. Laat dit zien aan je collega’s (de plaatjes werken motiverend!) en werk met hun verder richting de doelen van 2030 en 2050.

Zo ziet de CO2-tool er uit

Dashboard van de CO2-reductietool
Dashbord van de CO2-reductietool. Hier zie je de resultaten.
Locatietabblad van de CO2-reductietool
Locatietabblad van de CO2-reductietool. Hier plan je de maatregelen in.

Tutorial CO2-reductietool versie 2.0.1

Deze tutorial laat je alle onderdelen van de CO2-reductietool zien met toelichting en tips hoe je ze gebruikt.

Ondersteuning

Heb je vragen over het gebruik van de CO2-reductietool?

 1. Kijk bij Ondersteuning bij de CO2-routekaart
 2. Kijk hieronder bij de Veelgestelde vragen over de tool.
 3. Schrijf je in voor het eerstvolgende online Vragenuurtje. Dit zijn webinars waarin meerdere vragen worden behandeld en je ook zelf vragen kunt stellen. De CO2-reductietool Vragenuurtjes zijn iedere week op dinsdagmiddag 15.30-16.30 uur.

  Meld je aan voor één of meer sessies en zet je vraag in het aanmeldformulier. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt en je kunt je tot op het laatste moment aanmelden. Na aanmelding ontvang je direct een link voor de Teams-meeting.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het effect van uitgevoerde maatregelen (of een renovatie) zichtbaar maken in de CO2-tool?
De CO2-reductietool is gericht op de toekomst en maakt inzichtelijk of de klimaatdoelen worden behaald met de ingeplande maatregelen. Het effect van maatregelen zie je dan ook alleen voor maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden, en niet voor maatregelen die al uitgevoerd zijn (100% in kolom K). Wil je zichtbaar maken welke CO2-reductie en energiebesparing jouw zorgorganisatie al gerealiseerd heeft?
 1. Maak een CO2-footprint, eventueel met terugwerkende kracht. Veel zorgorganisaties doen dat met de Milieubarometer.
 2. Houd per gebouw een overzicht bij van uitgevoerde maatregelen. Dit overzicht is ook nodig voor de EED.
 3. In v2 van de CO2-tool kan je ook het historisch energiegebruik invullen en zie je dus ook de werkelijk gerealiseerde besparing. Dit overzicht is ook nodig voor de EED.
Lees verder over Hoe je energiebesparing en CO2-doelen kunt monitoren.
De CO2-tool is langzaam door veel locaties. Wat kan ik doen?
Het kan zijn dat door het invoegen van veel locaties de CO2-tool langzaam is. Je kunt twee dingen doen:
 1. Bovenin op het tabje Formules klikken en vervolgens op Berekeningsopties, handmatig klikken. Vergeet niet om regelmatig op Blad berekenen (er rechts naast) te klikken zodat de formules wel worden ververst. Let op, ook andere Excelbestanden die op dat moment op de computer open staan worden hierdoor op handmatig gezet.
 2. Meerdere CO2-tools gebruiken, bijv. alle huurpanden in een aparte tool zetten. Lees meer over het werken met meerdere toolbestanden.
Hoe verwijder ik locaties uit de CO2-tool?
Het veilig verwijderen van locaties die je niet meer in de tool wilt hebben staan gebeurt in twee stappen: Stap 1: Ga naar het tabblad Cijfers en wis de naam van deze locatie uit het overzicht. (Let op: VERWIJDER OF VERSLEEP NOOIT CELLEN UIT DE LOCATIE LIJST. Wissen betekent klikken op delete, backspace of via rechtermuisknop selecteren van ‘inhoud wissen’ zie screenshot hieronder.) Stap 2: klik met de rechtermuisknop op de naam van het tabblad onderaan en selecteer “verwijderen”. Klik op OK als je dit tabblad definitief wilt verwijderen. Nb. Wil je locaties niet definitief verwijderen, maar ze wel uit het samenvattende overzicht op het dashboard halen? Sla stap 2 dan over en wis alleen de naam in het tabblad cijfers. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een bepaald scenario wilt zien. Stap 1 (klik voor grotere weergave) Stap 2 (klik voor grotere weergave)
Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom in de routekaart?
Een veelgenoemde aanpak om te verduurzamen is de inkoop van groene stroom. We leggen hier uit hoe we daar naar kijken en wat de afspraken zijn voor routekaarten. Directe versus indirecte emissie Er wordt in het klimaatbeleid onderscheid gemaakt tussen directe emissie (de uitstoot op eigen terrein, zoals verbranding van aardgas of voertuigbrandstoffen) en indirecte emissie (de uitstoot veroorzaakt elders, zoals in de elektriciteitscentrale). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedereen in ieder geval zijn directe emissie op nul brengt. Elektriciteitscentrales zijn zodoende verantwoordelijk voor vergroening van de elektriciteit in Nederland. Groene stroom in de routekaart De inkoop van groene stroom telt in de routekaart niet mee als CO2-reductie, omdat vergroening van het elektriciteitsnet elders belegd is. Dit geldt voor zowel certificaten van directe afname bij wind- of zonneparken als voor certificaten die via energiebedrijven gekocht worden. Er is afgesproken dat in de routekaart CO2-reductie van elektriciteit besparende maatregelen en eigen duurzame opwek wél mee te tellen. Hoewel dit gaat om indirecte emissie levert het direct milieuwinst en financieel voordeel op. Stroom die niet geproduceerd hoeft te worden, hoeft immers ook niet vergroend te worden. De voortgang zie je terug in de grafieken over energie-inkoop (WEii), elektriciteits-inkoop en opwek PV. Lees meer in de Stimular-Maatregel Stap over op groene stroom. Ondanks dat groene stroom niet meetelt in de routekaart is Stimular van mening dat het inkopen van Nederlandse groene stroom wél zinvol is. Dit zorgt ervoor dat windparken subsidievrij ontwikkeld kunnen worden. Zie ook de veelgestelde vraag: Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?