Monitoring portefeuilleroutekaarten

Monitoring portefeuilleroutekaarten

Monitoring portefeuilleroutekaarten

Monitoring portefeuille­routekaarten

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, is het belangrijk dat iedere zorgorganisatie een portefeuilleroutekaart heeft, waarin vooruit wordt gepland om met de nodige verduurzamingsmaatregelen de transitie naar CO2-arm zorgvastgoed waar te kunnen maken.

Door de monitoring van deze portefeuilleroutekaarten wordt voor iedereen zichtbaar welke vooruitgang is geboekt in de verduurzamingsopgave en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Bekijk welke zorgorganisaties hun portefeuilleroutekaart ingeleverd hebben.

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.