Kaart potentieel aquathermie
Hulpmiddel

Kaart potentieel aquathermie

Van: EVZ

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit afvalwater (TEA), drinkwater (TED) of oppervlaktewater (TEO). De meest gebruikte toepassing van deze technologie betreft aquathermie uit oppervlaktewater. In het webinar Potentieel van Aquathermie voor de zorg wordt nader ingegaan op deze techniek en wordt de link gelegd naar wat dit voor de zorg betekent.

Deze kaart brengt het aquathermie-potentieel in de nabije omgeving van al het intramurale zorgvastgoed (ziekenhuizen en langdurige zorg) in beeld om nieuwe mogelijkheden van deze energiebron voor de energietransitie van het zorgvastgoed te kunnen verkennen. Naast aquathermie geeft de kaart ook de aanwezige WKO’s aardgasvrije wijken aan om collectieve oplossingen te kunnen onderzoeken.

Publicatiedatum: wordt regelmatig geupdate