CO2-routekaart

CO2-routekaart care

voor de vastgoedportefeuille van zorg met bedden

Deze wegwijzer biedt je een handig stappenplan voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart CO2-reductie. Het is gericht op organisaties voor intramurale langdurige (care) zorg. De informatie is ook te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

CO2-routekaart

Versie 2.0 van de CO2-tool

Er is een nieuwe versie van de CO2-reductietool gepubliceerd. Hiermee actualiseer je de CO2-routekaart voor de Informatieplicht, de EED, het verzoek van zorgverzekeraars en de zorgbranches.

CO2-­routekaart inleveren

CO2-routekaart opgesteld? Stuur deze dan op naar EVZ! Hiermee zet je je organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Wat is een CO2-routekaart

Een portefeuilleroutekaart laat zien op welke manier een organisatie wil werken aan de klimaatdoelen. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen. De bestuurder stelt de routekaart vast, omdat hij/zij de verbindende schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering. 

Waarom een CO2-­routekaart

De CO2-routekaart is het afgesproken instrument voor het zorgvastgoed om te werken aan de klimaatdoelen. Doordat iedereen hetzelfde instrument gebruikt kan de voortgang voor de gehele sector worden bijgehouden. Dit wordt onder andere gebruikt voor afspraken met het Rijk en verzekeraars.

 

Hoe ver zijn we op de route?

Bekijk op de kaart van Nederland welke zorgorganisaties de routekaart hebben ingeleverd en onderweg zijn naar halvering van hun uitstoot.

Praktijkvoorbeelden

Revant Medisch Specialistische Revalidatie zet verduurzaming in de CO2-reductietool

manager facilitair bedrijf bij Revant Medisch Specialistische Revalidatie, Walter van Hallem
Bekijk deze korte video waarin Revant Medisch Specialistische Revalidatie hun ervaringen deelt met de routekaart.

Opstellen CO2-routekaart geeft richting

GGZ Breburg, Maurice Roovers, projectleider duurzaamheid
GGZ Breburg heeft met de CO2-reductietool een eerste CO2-routekaart gemaakt voor haar vastgoed. Voor twee grote locaties is de routekaart uitgewerkt; voor de rest van het vastgoed is de basis gelegd.

Routekaart CO2-reductie zet Careyn op koers energietransitie

Careyn, Arno van der Spek, facilitair specialist
Careyn ging als een van de eerste zorgaanbieders aan de slag met de portefeuilleroutekaart. Hun aanpak laat zien dat de eerste stappen helpen om met collega’s vervolgstappen te maken en te werken aan draagvlak voor de energietransitie.

Kennisbank

In de kennisbank vind je hulpmiddelen, informatie over energiebesparende maatregelen, praktijkvoorbeelden, kennisartikelen en -media. Alle informatie om aan de slag te gaan en om het gesprek aan te gaan met je leveranciers, bestuur, collega’s, etc.