Wat is een CO2routekaart?

Wat is een CO2routekaart?

Wat is een CO2-­routekaart?

Lees over wat de CO2-routekaart is en uit welke onderdelen deze bestaat. Ook krijg je uitleg over wie betrokken is bij het opstellen van een CO2-routekaart. Verder over de stappen ná het opstellen van de routekaart en hoe het zich verhoudt met de onderhouds- en huisvestingsplannen.

Wat is een CO2-routekaart?

Een CO2-routekaart (kort: routekaart) laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen. In een routekaart worden alle gebouwen van een zorginstelling meegenomen, zowel eigendom als huur. De bestuurder stelt de routekaart vast, omdat hij/zij de verbindende schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering.
De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachte CO2-reductie en de benodigde investeringen.

Waaruit bestaat een routekaart?

Een routekaart bestaat uit:

 1. een ingevulde CO2-reductietool, waarin de maatregelen voor CO2-reductie voor de gehele vastgoedportefeuille zijn doorgerekend
 2. een bestuursoplegger, een document waarin de bestuurlijke ondersteuning voor de plannen wordt vastgelegd.

Wie maakt de routekaart?

Het opstellen van de routekaart kan het best worden gedaan door de vastgoedafdeling. Het vaststellen gebeurt door het bestuur. Andere betrokkenen zijn bijvoorbeeld de energiecoördinator, facilitair manager, duurzaamheids- of MVO-coördinator, controller en manager.

In de praktijk blijkt dat het goed werkt als de vastgoedafdeling een start maakt met de CO2-reductietool en de gegevens invult die bekend zijn. Vervolgens worden de anderen er bij betrokken om hun kennis en kunde in te brengen en de CO2-reductietool verder in te vullen.

Betrek het bestuur tijdig bij het proces, zodat er aansluiting is met strategie en financiën. Met het invullen van de bestuursoplegger wordt de routekaart vastgesteld.

Er kan een extern bureau ingehuurd worden om de routekaart (mede) op te stellen. Lees tips bij Ondersteuning.

Wat doe ik na het opstellen van de routekaart?

 1. Stuur de routekaart op naar EVZ.
  Op basis van de ingezonden routekaarten wordt de voortgang van de zorgsector op de klimaatdoelen gemeten. Hierover wordt gerapporteerd via de brancheorganisaties. De resultaten worden ook gebruikt om landelijk de financieringsbehoefte voor de energietransitie te bespreken.
 2. Neem het op in (d)MJOP.
  Wanneer de routekaart is opgesteld en vastgesteld door het bestuur, moet er worden gezorgd dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd door ze op te nemen in de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOPs).
 3. Vul aan en stel bij waar nodig.
  De routekaart wellicht nog worden aangevuld omdat niet alle informatie bij het opstellen beschikbaar was. Ook moet de routekaart regelmatig worden herzien en waar nodig bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Wat is de relatie met onderhouds- en huisvestingsplannen?

De CO2-routekaart is geen vervanging voor het strategisch huisvestingsplan (SHP of LTHP) of meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar wel een goede aanvulling. Met de routekaart bouw je voort op de natuurlijke momenten uit het MJOP. En het SHP heeft grote impact op de CO2-routekaart, denk aan plannen voor sloop-nieuwbouw, grootschalige renovaties of uitbreiden en afstoten van vastgoed.