Waarom een CO2-routekaart?

Waarom een CO2-routekaart?

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is dus een duidelijke noodzaak om te verduurzamen. In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed: 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050. 

Klimaatdoelen behalen door gebruik routekaart

Om de doelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen, wordt van alle vastgoedeigenaren gevraagd een eigen CO2-routekaart te hebben. De Green Deal Duurzame Zorg verlangt van àlle deelnemende zorgorganisaties een CO2-routekaart. 

Betrokkenheid van de zorgbranches

Zorgbranches (VGN, de Nederlandse GGZ, ActiZ, NVZ en NFU) hebben voor de vrijwillige routekaart-aanpak gekozen om strenge wetgeving te voorkomen. Om deze handelingsvrijheid te behouden is het belangrijk dat alle zorginstellingen zo snel mogelijk een portefeuilleroutekaart opstellen en inleveren.

In 2021 hebben ongeveer 1/3 van de brancheleden hun routekaart ingeleverd. Dat is een goed begin, maar er is nog veel meer nodig om de regie te houden over het verduurzamen van het eigen vastgoed. Daarom roepen de branche-organisaties alle organisaties die de routekaart nog niet hebben ingeleverd op om dit alsnog te doen.
Lees in deze wegwijzer hoe je een routekaart opstelt en inlevert.

Relatie met sectorale routekaart

De eerste sectorale routekaarten zijn gemaakt voordat organisaties met portefeuilleroutekaarten aan de slag gingen. De sectorale routekaart zal eind 2022 geactualiseerd worden op basis van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten. De sectorale routekaarten vind je in de kennisbank.