Waarom een CO2-routekaart?

Waarom een CO2-routekaart?

Waarom een CO2-routekaart?

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is dus een duidelijke noodzaak om te verduurzamen. In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed: 55% CO2-emissiereductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.

Klimaatdoelen behalen door gebruik routekaart

Om de doelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen, wordt van alle vastgoedeigenaren gevraagd een eigen CO2-routekaart te hebben. De Green Deal Duurzame Zorg verlangt van alle deelnemende zorgorganisaties een CO2-routekaart.

Reductiedoelen voor zorgorganisaties en -locaties

Het percentage CO2-reductie is niet zo’n handige maat om de ambities van zorgorganisaties en -locaties te beoordelen. EVZ adviseert daarom om te focussen op de volgende drie prestatie-indicatoren:

  • het gebruik van fossiele brandstof in m3 aardgas per m2 gebruiksoppervlakte (GO),
  • het totale energiegebruik, ofwel de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) in kWh per m2 GO,
  • de hoeveelheid zelf opgewekte stroom (% t.o.v. de hoeveelheid ingekochte stroom).

Betrokkenheid van de zorgbranches

Zorgbranches (VGN, de Nederlandse GGZ, ActiZ, NVZ en NFU) hebben voor de vrijwillige routekaart-aanpak gekozen om strenge wetgeving te voorkomen. Om deze handelingsvrijheid te behouden is het belangrijk dat alle zorgorganisaties zo snel mogelijk een portefeuilleroutekaart opstellen en inleveren.

Tot nu toe heeft ongeveer een kwart van de brancheleden hun routekaart ingeleverd. Dat is niet veel, maar daarmee is wel al ruim 60% van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO) in beeld. Er is wel nog veel meer nodig om de regie te houden over het verduurzamen van het eigen vastgoed. Daarom roepen de branche-organisaties alle organisaties die de routekaart nog niet hebben ingeleverd op om dit alsnog te doen.

Relatie met sectorale routekaart

De eerste sectorale routekaarten zijn gemaakt voordat organisaties met portefeuilleroutekaarten aan de slag gingen. In september 2022 is een update gepubliceerd aan de hand van de tot dan toe ingeleverde portefeuilleroutekaarten. Lees meer over deze Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed.

Aan de slag met het opstellen van jullie routekaart? Ga naar Hoe maak ik een CO2-routekaart.