Welke CO2-reductiedoelen zijn er op brancheniveau en welke op organisatieniveau?

Welke CO2-reductiedoelen zijn er op brancheniveau en welke op organisatieniveau?

Op brancheniveau zijn er in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 de volgende doelen gesteld voor gebouwen en processen (directe) CO2-uitstoot:

-Realiseren van 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018,

-55% CO2-reductie in 2030

-100% CO2-reductie in 2050;

Dit zijn doelen op brancheniveau, die alleen worden behaald als alle zorgorganisaties zich hiervoor inzetten.

Op organisatieniveau is het einddoel voor 2050 om fossielvrij (0 m3 aardgas) en energiezuinig zorgvastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben wat optimaal gebruik maakt van eigen zonne-energie. Als je daarvoor een goed plan met uitvoeringsagenda hebt, én tussen nu en 2023 wél alles doet wat zich terugverdient in 5 jaar (op zelfstandig moment) en natuurlijk moment benut, is het geen probleem als je het tussendoel van 2026 en 2030 niet haalt. Het EVZ stelt op het moment geen tussendoelen in de vorm van x kWh/m2 op omdat het juiste doel kiezen sterk afhankelijk is van de organisatie, het vastgoed en de voortgang van verduurzaming. Zo’n doel kan een organisatie op basis van behoefte eventueel zelf opstellen.

Lees hier meer over in de publicatie Monitoring energie en CO2-doelen door de zorgorganisatie