Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed
Verslag, presentatie

Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed

Verslag, presentatie (Rapport)

Deze eerste Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed is op 20 september 2022 met enige voorbehouden aangeboden aan de Klimaatraad Gebouwde Omgeving door de zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz).

Samenvatting

55% reductie in 2030 lijkt haalbaar, klimaatneutraal in 2050 nog niet in beeld

88 cure- en 164 care-instellingen hebben tot en met juli 2022 een portefeuilleroutekaart ingeleverd. Dit betreft circa 25% van de bij de branches aangesloten langdurige zorgorganisaties en circa 95% van de ziekenhuisorganisaties. Op basis van de bruto vloeroppervlakte van het vastgoed is dit 62% in de care en 95% in de cure. Veel routekaarten zijn nog niet door het bestuur vastgesteld, of vastgesteld onder voorbehoud van financiering. De aangescherpte opgaaf van 55% directe CO2-reductie in 2030 lijkt voor zowel de care als de cure nog haalbaar, maar de koers naar klimaatneutraal in 2050 is nog niet in beeld en (mede op de (inter)nationale tafel) met veel vragen omgeven. Recente ontwikkelingen in 2022 van bezuinigingen in de zorg en verlaging van de vergoeding van vastgoed in combinatie met hard gestegen bouwkosten zetten de uitvoering van de duurzame renovatie en nieuwbouwplannen onder druk.

Care: gasgebruik daalt, elektra blijft ongeveer gelijk

In de care dalen het gasgebruik en daarmee de directe CO2-emissie tot 2030 met circa 47%. In 2050 wordt naar schatting 64% minder gas gebruikt dan in 2018, ervan uitgaande dat aan de randvoorwaarde van voldoende budget wordt voldaan om alle gemelde maatregelen te realiseren. Het elektragebruik blijft op ongeveer gelijk niveau door enerzijds besparende maatregelen en anderzijds de extra inzet voor verwarming met warmtepompen ter vervanging van aardgas. Zonnepanelen (PV) kunnen op termijn circa 35% van de energiebehoefte dekken. Het totale energiegebruik aan de meter daalt in de routekaarten van 183 kWh/m2 BVO in 2018 naar 122 en 106 kWh/m2 BVO in respectievelijk 2030 en 2050.

Cure: gasgebruik daalt, elektra stijgt

In de cure dalen het gasgebruik en daarmee de directe CO2-emissie tot 2030 met circa 57%, ervan uitgaande dat aan de randvoorwaarde van voldoende budget wordt voldaan om alle gemelde maatregelen te realiseren. Na 2030 zullen deze door met name vervangende nieuwbouw naar verwachting verder dalen. Daar zijn echter nog onvoldoende gegevens van bekend. Het elektragebruik stijgt tot 2030 met circa 15%. De stijgende elektriciteitsbehoefte kan in de cure maar met circa 4% door eigen opwekking met zonnepanelen worden opgevangen. Het warmtegebruik (aansluiting op een warmtenet) is nog beperkt en zal naar verwachting tot 2030 niet veel toenemen. Het totale energiegebruik aan de meter daalt van 402 kWh/m2 BVO in het referentiejaar naar 274 kWh/m2 BVO in 2030.

 

Dit door het EVZ opgestelde rapport is de eerste sectorrapportage op basis van door de zorgsector ingediende portefeuilleroutekaarten.