Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-Reductietool?

De CO2-Reductietool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN, Stimular en marktonderzoek. In 2022 is een kengetallen update gepubliceerd waarin per maatregel een toelichting op de kengetallen en bronnen gegeven is. Hiermee kan de CO2-Reductietool weer up-to-date gemaakt worden. Kijk hier voor meer informatie.