Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-Reductietool?

De CO2-Reductietool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN, Stimular en marktonderzoek. De energiekosten kan je altijd zelf aanpassen op basis van je energiecontract. In september 2022 is een kengetallen update gepubliceerd waarin per maatregel een toelichting op de kengetallen en bronnen gegeven is. Hiermee kan de CO2-Reductietool weer up-to-date gemaakt worden. Kijk hier voor meer informatie.

Let op: we werken niet met geïndexeerde energietarieven: voor berekening van een globale terugverdientijd is het voldoende om uit te gaan van huidige investerings- en energiekosten.