Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-reductietool?

Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-reductietool?

De CO2-reductietool maakt voor de investeringen en besparingen gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN, Stimular en marktonderzoek. De bronnen vindt je per maatregel op het tabblad Bron in kolom W.

De (standaard) energietarieven in versie 2.0 zijn gebaseerd op inschattingen van TNO voor een gemiddeld tarief voor de komende vijf jaar. De berekeningen van de EML zijn ook op deze tarieven gebaseerd. De tarieven vindt je:

  • op het tabblad Dashbord. Als je ze hier wijzigt, worden deze wijzigingen overgenomen op alle locatietabbladen, tenzij je ze daar al hebt overschreven.
  • op alle locatietabbladen. Daar kan je de tarieven per locatie overschrijven.

De CO2-tool werkt niet met indexering van kosten en tarieven. Voor berekening van een globale terugverdientijd is het voldoende om uit te gaan van de huidige investeringskosten en energietarieven. Desgewenst kan je investeringskosten zelf indexeren om over te nemen in je MJOP’s.