Waarop zijn de aannames in de CO2-tool gebaseerd?

Waarop zijn de aannames in de CO2-tool gebaseerd?

De aannames in de CO2-Reductietool versie 1.3.1. zijn gebaseerd op berekeningen en praktijkervaringen van Stimular en TNO en op basis van offertes. De kosten per maatregel zijn gebaseerd op schattingen per vierkante meter vloeroppervlak (BVO) en/of vaste kosten. De energiebesparing per maatregel wordt berekend als percentage reductie van het totaalverbruik.

De kosten- en energiebesparingskengetallen van de tool hebben een update gehad voor versie 1.3.1. op basis van feedback, nieuwe berekeningen en nieuwe praktijkervaringen. Alle maatregelen zijn voorzien van een toelichting en bronverwijzing. Waar mogelijk zijn in de toelichting tips voor finetuning van de kengetallen gegeven.

De kengetallen kunnen ook door de gebruiker worden aangepast als dat voor hun situatie relevant is. Wij raden aan in ieder geval in de volgende situaties de investeringskosten en/of energiebesparing te checken:

  • De investeringskosten op locaties groter dan 10.000 m2 of kleiner dan 1.000 m2;
  • De investeringenskosten van maatregelen waar reeds offerte voor opgevraagd is;
  • De aardgasbesparing (kolom L van het locatietabblad) en elektriciteitsbesparing (kolom N) op locaties waar meer dan 75% van de CO2-footprint in gas of elektriciteit zit (zie cirkeldiagram onder de basisgegevens). Dit is bijvoorbeeld het geval als warmte op de locatie opgewekt wordt door warmtepompen. De energiebesparing per maatregel laat dan een te hoge of juist te lage reductie zien. Je kunt de besparingen zelf aanpassen door de beveiliging van het tabblad te halen. Vind je dit lastig? Schakel dan een EVZ adviseur in om hierbij te helpen.