Hoe kan ik het effect van uitgevoerde maatregelen (of een renovatie) zichtbaar maken in de CO2-tool?

Hoe kan ik het effect van uitgevoerde maatregelen (of een renovatie) zichtbaar maken in de CO2-tool?

De CO2-reductietool is gericht op de toekomst en maakt inzichtelijk of de klimaatdoelen worden behaald met de ingeplande maatregelen. Het effect van maatregelen zie je dan ook alleen voor maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden, en niet voor maatregelen die al uitgevoerd zijn (100% in kolom K).

Wil je zichtbaar maken welke CO2-reductie en energiebesparing jouw zorgorganisatie al gerealiseerd heeft?

  1. Maak een CO2-footprint, eventueel met terugwerkende kracht. Veel zorgorganisaties doen dat met de Milieubarometer.
  2. Houd per gebouw een overzicht bij van uitgevoerde maatregelen. Dit overzicht is ook nodig voor de EED.
  3. In v2 van de CO2-tool kan je ook het historisch energiegebruik invullen en zie je dus ook de werkelijk gerealiseerde besparing. Dit overzicht is ook nodig voor de EED.

Lees verder over Hoe je energiebesparing en CO2-doelen kunt monitoren.