Kan ik een maatregel toevoegen of verwijderen in de CO2-tool?

Kan ik een maatregel toevoegen of verwijderen in de CO2-tool?

Het is niet de bedoeling rijen of kolommen in te voegen of te verwijderen in de tabbladen van de CO2-tool. De structuur wordt hierdoor verstoord, waardoor berekeningen niet meer correct zijn. Standaard zijn de tabbladen daarom beveiligd.

Maak gebruik van de knop ‘+ Maatregel toevoegen’ op een locatietabblad om een extra maatregel toe te voegen.

Om een maatregel niet meer te zien verwijder je deze niet, maar selecteer je in kolom H “x – maatretegl is n.v.t”. Vervolgens verberg je met het filter in rij 43 of met de knop “Snelfilter” alle maatregelen die niet van toepassing zijn.

Wilt je toch rijen invoegen? Dan moet je eerst de beveiliging van het tabblad halen. Let op! De CO2-tool kan dan niet meer meegenomen worden in branche-aggregaties. Ook het samenvoegen van meerdere CO2-tools in een main dashbord werkt dan niet meer goed. EVZ kan dit niet voor je fixen!