Hulpmiddel

Overkoepelend dashboard voor CO2-tools

Gebruikt uw organisatie meerdere CO2-tools?

Dit Excel-bestand maakt een samenvatting van meerdere CO2-tools naar een Main Dashboard. Dit overkoepelende dashboard is zinvol als je:

  • meer dan 50 locaties in de portefeuilleroutekaart wilt opnemen
  • een CO2-tool / routekaart per regio wil maken
  • eigendomspanden en gehuurde panden gescheiden wilt houden
  • de CO2-tool een te groot bestand vindt.

Download het Main Dashbord