Overkoepelend dashboard voor CO2-tool

Gebruikt uw organisatie meerdere CO2-tools?

MPZ heeft een excelbestand gemaakt dat meerdere CO2-tools samenvat: het Main Dashboard. Dit overkoepelende dashboard is zinvol als je

  • meer dan 50 locaties in de portefeuilleroutekaart wilt opnemen
  • een CO2-tool / routekaart per regio wil maken
  • eigendomspanden en gehuurde panden gescheiden wilt houden
  • de CO2-tool een te groot het bestand vindt.

Download het Main Dashbord