Invulformulier monitoring routekaarten Care
Hulpmiddel

Invulformulier monitoring routekaarten Care

Van: EVZ

Dit invulformulier kan gebruikt worden om gegevens aan te leveren voor de monitoring van de portefeuilleroutekaarten als je een andere tool gebruikt dan de CO2-reductietool van EVZ/MPZ. Het ingevulde format kan vervolgens bij het EVZ aangeleverd worden via het inleverformulier.

Publicatiedatum: februari 2021