Invulformulier monitoring routekaarten Care
Hulpmiddel

Invulformulier monitoring routekaarten Care

Van: EVZ

Dit document wordt in de eerste helft van april 2024 geactualiseerd! Wil je dit document gebruiken, wacht bij voorkeur daar op!

Dit invulformulier kan gebruikt worden om gegevens aan te leveren voor de monitoring van de portefeuilleroutekaarten als je een andere tool gebruikt dan de CO2-reductietool van EVZ/MPZ. Het ingevulde format kan vervolgens bij het EVZ aangeleverd worden via het inleverformulier.

Publicatiedatum: februari 2021