Eerste sectorrapportage met enige voorbehouden aangeboden

Eerste sectorrapportage met enige voorbehouden aangeboden

De zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz) hebben op 20 september 2022 met enige voorbehouden de eerste Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed aangeboden aan de Klimaatraad Gebouwde Omgeving.

Koers naar klimaatneutraal met veel vragen omgeven, met name op het gebied van financiering

De aangescherpte opgaaf van 55% directe CO2-reductie in 2030 lijkt voor zowel de care als de cure nog haalbaar, maar de koers naar klimaatneutraal in 2050 is nog niet in beeld en (mede op de (inter)nationale tafel) met veel vragen omgeven. Recente ontwikkelingen in 2022 van bezuinigingen in de zorg en verlaging van de vergoeding van vastgoed in combinatie met hard gestegen bouwkosten zetten de uitvoering van de duurzame renovatie en nieuwbouwplannen onder druk.

Sectorrapportage op basis van ingeleverde portefeuilleroutekaarten

88 cure- en 164 care-instellingen hebben tot en met juli 2022 een portefeuilleroutekaart ingeleverd. Dit betreft circa 25% van de bij de branches aangesloten langdurige zorgorganisaties en circa 95% van de ziekenhuisorganisaties. Op basis van de bruto vloeroppervlakte van het vastgoed is dit 62% in de care en 95% in de cure. Veel routekaarten zijn nog niet door het bestuur vastgesteld, of vastgesteld onder voorbehoud van financiering.

Achtergrond: de verduurzamingsopgave voor de zorg en de portefeuilleroutekaarten-aanpak

De zorgsector is op basis van het Klimaatakkoord aan de slag gegaan met het verduurzamen van haar maatschappelijk vastgoed. De gestelde opgaaf op sectorniveau vanuit het Klimaatakkoord uit 2019 was 49% directe CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Inmiddels is deze doelstelling volgens het regeerakkoord verhoogd naar 55% in 2030 en 100% (klimaatneutraal) in 2050. De zorgorganisaties hebben vanaf 2020 portefeuilleroutekaarten opgesteld gericht op CO2-reductie. Door op eigen portefeuilleniveau aan de slag te gaan kunnen de organisaties gebouwen op natuurlijke momenten verduurzamen. De zorgorganisaties worden hierin ondersteund door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Lees de samenvatting en download het volledige rapport via de Kennisbank: Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?