Hoe vul ik een duurzaam warmtenet in in de CO2-tool?

Hoe vul ik een duurzaam warmtenet in in de CO2-tool?

Aardgasreductie en CO2-reductie als gevolg van het verduurzamen van een warmtenet waarop je locatie al is aangesloten of gaat aansluiten kun je invullen in de CO2-tool.

Locatie gebruikt nu aardgas en gaat aansluiten op een duurzaam warmtenet

  • Vul in rij 31 het aardgasverbruik in m3 aardgas in (in ieder geval voor jaar 2022).
  • Plan al je aardgas- (of warmte) besparende maatregelen in.
  • Plan tot slot de overstap naar een duurzaam warmtenet in. Vul het aardgasverbruik dat overblijft ná alle besparende maatregelen (zie cel V24) in in cel P44. Let op: alle gas- of warmtebesparende maatregelen die je hierna nog inplant, brengen het gasverbruik naar een negatieve waarde, dit kan niet en geeft een waarschuwing in de tool. Zorg er daarom voor dat je de verduurzaming van het warmtenet echt als laatste maatregel inplant.
  • Feitelijk daalt de CO2-uitstoot al eerder dan nu in de CO2-tool wordt gesimuleerd. Het eindresultaat is wel gelijk.

Locatie is aangesloten op ‘grijs’ warmtenet en het warmtenet wordt in de toekomst verduurzaamd

  • Vul in rij 32 het warmteverbruik in Gj warmte in (in ieder geval voor jaar 2022).
  • Plan al je warmtebesparende maatregelen in.
  • Plan tot slot de overstap naar een duurzaam warmtenet / verduurzaming van het warmtenet in. Vul het warmteverbruik dat overblijft ná alle besparende maatregelen (zie cel CJ24) in in cel R44. Let op: alle gas- of warmtebesparende maatregelen die je hierna nog inplant, brengen het gasverbruik naar een negatieve waarde, dit kan niet en geeft een waarschuwing in de tool. Zorg er daarom voor dat je de verduurzaming van het warmtenet echt als laatste maatregel inplant.

Nieuw pand?

Ga je in de toekomst een pand betrekken dat aangesloten is of wordt op een duurzaam warmtenet? Lees dan eerst deze veelgestelde vraag

Kosten van duurzaam warmtenet

Voor deze maatregel is geen standaard investeringsbedrag ingevuld, zie toelichting op tabblad Bron. Je kunt dit desgewenst handmatig toevoegen door cel L44 in te vullen.