Hoe worden nieuwbouw en toekomstige bestaande bouw meegenomen in de CO2-tool?

Hoe worden nieuwbouw en toekomstige bestaande bouw meegenomen in de CO2-tool?

In versie 2.0 is aangepast hoe nieuwbouw meetelt in de CO2-reductietool. Op het tabblad Nieuwbouw lees je alle uitgangspunten.

Nieuw in versie 2.0 van de tool is de mogelijkheid bestaand vastgoed op een later moment aan je routekaart toe te voegen. Als je in de toekomst wel gaat uitbreiden of verhuizen, maar niet gaat nieuwbouwen kun je voor de nieuwe locatie een locatietabblad aanmaken. Geef in cel C11 aan in welk jaar je het in gebruik neemt en maak een schatting van het jaarverbruik. Het verwachte jaarverbruik vul je in bij het jaar van ingebruikname (in de cellen AN31 tot en met CJ37, je hoeft dit alleen te doen voor het jaar van ingebruikname). Pas daarna kun je energiebesparende maatregelen inplannen om deze locatie te verduurzamen. Nb. Uiteraard moeten ook andere basisgegevens ingevuld worden, zoals het gebruiksoppervlakte (GO) en bouwlagen.

Hoe schat ik in wat het toekomstig verbruik is van een pand dat geen nieuwbouw is?

Uit de sectoranalyse komende de volgende gemiddelde verbruiken (elektriciteit en aardgas) per bouwjaarklasse per m2 gebruiksoppervlakte:

  • Ouder dan 1964: 41 kWh/m2 en 13,7 m3/m2
  • 1965 tot en met 1974: 46 kWh/m2 en 15,2 m3/m2
  • 1975 tot en met 1984: 45 kWh/m2 en 13,8 m3/m2
  • 1985 tot en met 1991: 47 kWh/m2 en 14,0 m3/m2
  • 1992 tot en met 1995: 47 kWh/m2 en 13,5 m3/m2
  • 1996 tot en met 2009: 49 kWh/m2 en 10,7 m3/m2
  • 2010 tot en met 2021: 47 kWh/m2 en 7,4 m3/m2

Vermenigvuldig bovenstaande verbruiken met de totale gebruiksoppervlakte van het te betrekken pand. Maak je gebruik van een warmtenet? Deel de aardgascomponent dan door 32 om te komen tot Gigajoule per m2.