Hoe wordt nieuwbouw meegenomen in de CO2-tool?

De CO2-reductietool gaat ervan uit dat nieuwbouw die binnen de periode 2020 t/m 2030 gepland is, niet energieneutraal gerealiseerd zal worden. Hierdoor kan de energievraag nog niet volledig duurzaam opgewekt worden op de locatie. Welke waarden voor energieverbruik in nieuwbouw de tool gebruikt zijn terug te vinden in tabblad Bron, in B5 t/m B9. Deze kan je aanpassen als je de daadwerkelijke energieverbruiken voor de nieuwbouw weet. Haal hiervoor de beveiliging van het tabblad.

Per 2045 wordt deze nieuwbouw in de tool wél omgezet in energieneutraal door de duurzame opwek gelijk te stellen aan de energievraag. De gedachte hierachter is dat het natuurlijke vervangmoment van PV rond dat jaar plaatsvindt en PV met een nog beter rendement kan worden geplaatst.

Nieuwbouw die in de CO2-reductietool gepland wordt na 2030 wordt wel direct energieneutraal doorberekend.

Dit betekent dat vanaf 2045 alle geplande nieuwbouw in de CO2-reductietool energieneutraal doorberekend wordt.