Welke indeling in bouwjaarklassen is handig in CO2-routekaart?

Soms is het handig om meerdere gebouwen niet individueel, maar gesommeerd op één tabblad in de CO2-tool te zetten. Bijvoorbeeld door ze te clusteren op basis van bouwjaar. Dit is vooral aan te raden als de gebouwen vergelijkbaar energieverbruik hebben. De volgende indeling is dan handig.

  • Periode voor 1965: historisch vastgoed

Kenmerkend voor historisch vastgoed is het vaak aantrekkelijke uiterlijk. Echter is verduurzaming van dit soort gebouwen vaak financieel kostbaar. Dit komt doordat dergelijk vastgoed van oorsprong stenen/halfstenen muren en ongeïsoleerde daken en vloeren had. Daarom heeft het vaak meerdere renovaties en/of restauraties ondergaan, waardoor de huidige bouwkundige staat erg complex is.

Hierdoor zijn er weinig algemene maatregelen toe te passen, omdat elk historisch pand een unieke geschiedenis heeft. Overweeg daarom of de locatie/het pand echt toegevoegde waarde heeft of dat het beter kan worden afgestoten.

  • Periode 1965-1975: Vastgoed uit de modernistische tijd

Vastgoed uit de modernistische tijd wordt gekenmerkt door spouwmuren met luchtspouw en slechts ten dele dubbelglas ramen. Dit vastgoed heeft veelal in de jaren 1990–2000 een renovatie ondergaan om meer te isoleren en om meer dubbelglas te gebruiken. Het ligt niet voor de hand dat bij het volgende natuurlijk moment (2015-2025) weer tot renovatie wordt overgegaan. Veel zal voor 2025 worden gesloopt, vooral de lage gebouwkwaliteit ervoor zorgt dat verduurzaming zowel financieel als functioneel geen optie is.

Vastgoed uit de modernistische tijd staat vaak op onaantrekkelijke locaties. Het is daarom slecht afstootbaar. Door de leeftijd, de relatief hoge kosten van verduurzaming en het gebrek aan plattegronden is amovatie voor de hand liggend.

  • Periode 1975-1985: Functioneel matig vastgoed

Dit vastgoed heeft veelal in de jaren 2000-2022 een renovatie ondergaan. Vastgoed voor 1985 is van aanzienlijk lagere kwaliteit dan van na 1985, doordat de functionele normen voor de zorgbouw nog niet waren opgeschroefd.

Door deze lage kwaliteit is de volgende renovatie, die logischerwijs tussen 2025-2047 zou plaatsvinden, niet aannemelijk. Verduurzamen is eveneens financieel meestal geen optie meer. Doordat de functionaliteit van de huisvesting inmiddels vaak laag is, is het aan te raden vervanging voor dit vastgoed te zoeken.

  • Periode 1986-1992: Functioneel verbeterd vastgoed

Dit vastgoed heeft aanzienlijk hogere kwaliteit dankzij de verhoogde functionele normen die na 1985 zijn ingegaan. Bovendien is het vaak in trek voor bewoners, omdat het regelmatig op aantrekkelijke locaties bevindt. Beglazing is vaak enkel/dubbel en de spouwen van de gevels zijn ongeïsoleerd. De luchtspouw is ca. 10 cm.

Zowel verduurzamen als vervangende nieuwbouw zijn opties, alhoewel vervanging vaak meer voor de hand ligt.

  • Periode 1992-2020: Vinex vastgoed

Bij vastgoed na 1992 zijn de gevels geïsoleerd (ca. 8 cm), is de luchtspouw 4 cm en is er een slechte luchtdichtheid. De vloeren zijn ongeïsoleerd en de beglazing is meestal enkel of dubbel. Een groot deel van de panden zal de isolatie inmiddels wel zijn verbeterd na renovatie.

Binnen het Vinex vastgoed onderscheidt TNO nog 5 bouwperiodes met de volgende energetische eisen en kenmerken. Van 1995 tot 2020 zijn de energetische eisen uitgedrukt in EPC (Energie Prestatie Coefficient):

-1995 tot 2000
EPC-eis gezondheidszorgfunctie met bedgebied: 4,7
Andere gezondheidszorgfunctie: 2,0

Beglazing: dubbel HR glas. Gevels: spouw geïsoleerd (ca. 8 cm), luchtspouw 4 cm, slechte luchtdichting.
Dak (plat): dakisolatie 10 cm, vloeren geïsoleerd

-2000 tot juli 2002
EPC-eis gezondheidszorgfunctie met bedgebied: 3,8
Andere gezondheidszorgfunctie: 1,8

Beglazing: dubbel HR+ glas. Gevels: spouw geïsoleerd (ca. 10 cm), luchtspouw 4 cm, matige luchtdichting.
Dak(plat): dakisolatie 15 cm

-juli 2002 tot 2009
EPC-eis gezondheidszorgfunctie met bedgebied: 3,6
Andere gezondheidszorgfunctie: 1,5

Beglazing: dubbel HR+ glas. Gevels: spouw geïsoleerd (ca. 10 cm), luchtspouw 4 cm, matige luchtdichting.
Dak(plat): dakisolatie 15 cm

-2009 tot 2015
EPC-eis gezondheidszorgfunctie met bedgebied: 2,6
Andere gezondheidszorgfunctie: 1,0

Beglazing: dubbelglas HR++. Gevels: spouw geïsoleerd (ca. 10 cm), luchtspouw 4 cm, redelijke luchtdichtheid.
Dak(plat): dakisolatie 20 cm

-2015 tot 2021
EPC-eis gezondheidszorgfunctie met bedgebied: 1,8
Andere gezondheidszorgfunctie: 0,8

Beglazing: dubbelglas HR++. Gevels: spouw geïsoleerd (ca. 13 cm), luchtspouw 4 cm, goede luchtdichtheid.
Dak(plat): dakisolatie 20 cm

Het meeste Vinex vastgoed zal moeten worden verduurzaamd op een komend natuurlijk moment. Voor het meeste vastgoed is dit vanaf 2017. Dit betekent dat een deel van het Vinex vastgoed al wel is gerenoveerd, maar een ander deel nog niet. Vaak geldt: hoe later het bouwjaar, hoe dikker de isolatie.

Verduurzaming is voor dit vastgoed zowel functioneel als financieel goed mogelijk. Onderzoek daarom de mogelijkheden die bij jou van toepassing zijn.

  • Periode na 2021: Recent vastgoed

Sinds dit jaar is de EPC vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit houdt in dat de energiebehoefte in deze gebouwen nog verder wordt teruggebracht, er meer hernieuwbare energie wordt benut en dat er geen aardgasaansluiting meer is. Daarnaast is dit recente vastgoed vaak al voorzien duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en zeer goede isolatie.

Het is daarom vaak moeilijk om nog grote stappen te maken om het energieverbruik in 2030 te halveren.