Sectorale routekaart Care januari 2020
Verslag, presentatie

Sectorale routekaart Care januari 2020

Van: EVZ

Dit document betreft de laatste update van de sectorale routekaart care.

Het doel van deze sectorale routekaart is om op de hoofdlijnen aan te geven wat de CO2-emissiereductie van de sector inhoudt en hoe deze bereikt kan worden.

Het kabinet streeft naar een vergaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. In het Ontwerp Klimaatakkoord is afgesproken dat de verschillende sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed (utiliteitsbouw) de verantwoordelijkheid nemen om een sectorale routekaart op stellen. Hiermee onderzoeken ze op welke wijze en mate aan de CO2-emissiereductie doelstelling voldaan kan worden door gebouwgebonden maatregelen te treffen. 

De zorgsector is aan de slag met de aanpak van de sectorale routekaart. Dit is vastgelegd in de Green Deal Zorg (2018). De sectorale routekaart voor de langdurige zorg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking van VWS, TNO en de betrokken zorgbranches (ActiZ, VGN en GGZ-Nederland).

Publicatiedatum: januari 2020