Waarom wordt in een routekaart vaak niet 1990 als referentiejaar gehanteerd?

In het klimaatbeleid is 1990 het referentiejaar. De doelstellingen -49% in 2030 en -95% in 2050 zijn t.o.v. dit jaar.

In routekaarten wordt vaak een actueler referentiejaar gebruikt. Dit omdat de meeste zorgorganisaties de energiecijfers van 1990 niet meer kunnen achterhalen. Op sectorniveau is de ontwikkeling tussen 1990 en 2016 bekend. De totale CO2-emissies in de intramurale langdurige zorg lag in 2016 (1.200 kton) ongeveer 60% hoger dan in 1990 (740 kton), mede door de toename van het aantal vierkante meters.

Aan de sectortafels is er van uitgegaan dat -49% in 2030 en -95% in 2050 t.o.v. 2018 (of 2019 of 2020) voldoet.