Waar kan ik de CO2-tool downloaden?

De CO2-reductietool is te downloaden via de MPZ website: https://milieuplatformzorg.nl/co2reductietool/