Bug v2: WEii van gebouw met warmtelevering wordt niet correct berekend

Bug v2: WEii van gebouw met warmtelevering wordt niet correct berekend

In de CO2-tool wordt de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) berekend. Helaas gaat dit voor gebouwen met warmtelevering niet goed. In een volgende versie van de CO2-tool wordt dit hersteld.

In de WEii wordt het gemeten energiegebruik per energiedrager (aardgas, elektriciteit, warmte e.d.) omgerekend naar kWh met energie- en weegfactoren. De weegfactor voor warmte (0,33) zit niet in de CO2-reductietool. Daarom berekent de CO2-reductietool een te hoge WEii voor gebouwen die warmte inkopen.

Voorbeeld

Gebouw 1.000 m2, 60.000 kWh elektriciteit én 500 GJ warmte
WEii: ( 60.000 kWh + 500 GJ x 278 kWh/GJ x 0,33 ) / 1.000 m2 = 106 kWh/m2
CO2-tool: (60.000 kWh + 500 GJ x 278 kWh/GJ  ) / 1.000 m2 = 199 kWh/m2. Deze berekening klopt dus niet!

Hoe corrigeer je dit?

Om de WEii van een gebouw te berekenen kan je de rekentool van WEii gebruiken: https://www.weii.nl/rekentool

Het is ingewikkeld dit zelf in je CO2-tool te fixen. In een volgende versie van de CO2-tool wordt dit hersteld.

Toelichting op de weegfactor

“De weegfactoren voor warmte- en koudelevering zijn gebaseerd op het warmte- en kouderendement van een warmte/koudeopslag zoals beschreven in ISSO-publicatie 39. De WEii-score heeft betrekking op de energie-efficiëntie van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met de eigenschappen van een lokaal warmtenet. De waardering van warmte- en koudelevering bij het bepalen van de WEii-score is voor alle gebouwen gelijk. De weegfactoren zorgen ervoor dat bij gebouwen met warmte- of koudelevering dezelfde inspanning nodig is voor het behalen van een bepaalde WEii-score als bij een gebouw met een warmtepomp en warmte/koudeopslag ten behoeve van verwarmen en koelen.”

Bron: WEii-protocol versie 3.0 d.d. 23-11-2023