Welke CO2-emissiefactoren worden gebruikt in de CO2-tool?

Welke CO2-emissiefactoren worden gebruikt in de CO2-tool?

De CO2-tool gebruikt de CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op CO2emissiefactoren.nl. Partijen die deze cijfers onder andere ondersteunen zijn MilieuCentraal, ministerie EZK en CE Delft. In versie 2.0 worden de CO2-factoren van 2023 gebruikt voor alle jaren.

CO2-factoren wijzigen ieder jaar. Dit vertroebelt de discussie over het wel/niet behalen van de CO2-reductiedoelen. Daarom adviseert EVZ zorgorganisaties niet te sturen op het percentage CO2-reductie maar op deze drie kpi’s:

  • reductie van fossiele brandstof (in m3 aardgas)
  • reductie van het energiegebruik op de meter (ofwel de WEii) (in kWh per m2 GO)
  • eigen opwek van duurzame stroom (in kWh t.o.v. inkoop van inkoop van elektriciteit)

CO2-tool versie 2.0 is hierop aangepast. Lees verder in de EVZ-publicatie: Hoe je energiebesparing en CO2-doelen kunt monitoren.