Bug v2: waarde van de grafieklijn Investeringen (cumulatief) in dashboard matcht in 2050 niet met de waarde in cel E46

Bug v2: waarde van de grafieklijn Investeringen (cumulatief) in dashboard matcht in 2050 niet met de waarde in cel E46

Dit betreft een bug in een oudere versie van de tool (2.0). Stuur je tool op naar j.debree@milieuplatformzorg.nl en ontvang een gefixte tool retour.

Zelfhulp
> Klik in het lint van Excel bovenaan op ‘controleren’
> Klik op ‘beveiliging blad opheffen’
> Voer wachtwoord ‘123’ in en klik op OK (de beveiliging is nu van het dashboard af.
> Klik op cel E44
> Wijzig de formule in de formule balk naar: =SOM(Cijfers!AE46:AI46) (hier stond 48 i.p.v. 46. Zo niet, stuur je tool dan op)
> Check of de optelling werkt
> Zo ja, ga weer naar ‘controleren’ > ‘Blad beveiligen’ > wachtwoord: ‘123’ > OK
> Sla je bestand op

De optelling zou nu moeten kloppen. Zo niet of lukt het niet? Stuur de tool op.