Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart?

Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart?

Vul de einddatum van huurpanden in alsof het eigendomspanden zijn.

  • Behoud deze panden tot 2050, tenzij er plannen zijn voor afstoot in combinatie met vervangende huisvesting.
  • Reken vanaf het afstootjaar vervangende huisvesting mee. In de CO2-tool plan je vervangende nieuwbouw in op het tabblad nieuwbouw.

Zo schetst je portefeuilleroutekaart het best de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid zorgvastgoed (m2 GO) en de CO2-reductie.