Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart?

Vul de einddatum van huurpanden in alsof het eigendomspanden zijn.

  • Behoud deze panden tot 2050, tenzij er plannen zijn voor afstoot in combinatie met vervangende huisvesting.
  • Reken vanaf het afstootjaar vervangende huisvesting mee. In de CO2-tool plan je vervangende nieuwbouw in op het tabblad nieuwbouw. Verhuis je naar een bestaand gebouw? Lees hoe je dat invult.

Zo schetst je portefeuilleroutekaart het best de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid zorgvastgoed (m2 BVO) en de CO2-reductie.